11 giờ:25 phút Thứ ba, ngày 15 tháng 8 , 2023

Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) (22-10-1963/22-10-2023), các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu”.

Cục Hậu cần: Sáng 15-8, Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ. Dự Lễ phát động có Đại tá Hoàng văn Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Cục Hậu cần và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023)
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023)
Quang cảnh Lễ phát động thi đua.

Trong đợt thi đua cao điểm, Cục Hậu cần tập trung thực hiện những nội dung, chỉ tiêu cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và ý nghĩa những chiến công to lớn của Quân chủng PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục Hậu cần có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Cục đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả về công tác chuyên môn; duy trì chặt chẽ nề nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, giữ vững cơ quan, đơn vị an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Cục Hậu cần vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ anh hùng... (VIỆT ÁNH)

Sư đoàn 377: Ngày 18-8, Sư đoàn 377 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Đại tá Vũ Cao Thép - Phó Chính uỷ Sư đoàn377 phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377 chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan.

Trong thời gian từ ngày 22-8 đến 22-10-2023, toàn Sư đoàn quyết tâm đẩy mạnh thi đua với tinh thần “về đích sớm”, hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ năm 2023 trên 4 nội dung cơ bản: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ. Trong đó, Sư đoàn tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2023 cho các đối tượng; tổ chức và tham gia tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao; quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn khi tham gia giao thông và trong các hoạt động. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 công trình chào mừng kỷ niệm hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ anh hùng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực SSCĐ, quản lý vùng trời, tăng cường tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia hoàn thành các công trình, phần việc hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ; tích cực, chủ động phát triển tăng gia, chăn nuôi, nâng cao đời sống bộ đội; bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, tài chính; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, đảm bảo tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. (XUÂN SANG)

Trường Sĩ quan Không quân: Chiều 15-8, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Không quân chứng kiến giao ước thi đua các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian thi đua, Đảng ủy, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Nhà trường tập trung vào các nội dung: Xây dựng nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành; tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các nhiệm vụ, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và Nhà trường.

Đợt thi đua cao điểm này, là hoạt động quan trọng trong phong trào thi đua Quyết thắng và thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Nhà trường; qua đó góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, tự hào về bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “ Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ, quyết tâm thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (TRUNG KIÊN)

Trung đoàn 238 (Sư đoàn 363):
Sáng 15-8, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023). Đây là đơn vị được Sư đoàn 363 chọn làm trước để rút kinh nghiệm.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023)
Thượng tá Bùi Văn Du - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 238 phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023)
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Trong thời gian 60 ngày (từ ngày 22-8 đến 22-10-2023), Trung đoàn tập trung thực hiện tốt nội dung “Ba nhất” (Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết, duy trì kỷ luật và tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền đạt kết quả cao nhất). Với các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về truyền thống, nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn và Trung đoàn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; hệ số sẵn sàng chiến đấu toàn Trung đoàn đạt 98,8% trở lên; hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện, quân số huấn luyện đạt 98,5% trở lên, kiểm tra huấn luyện các khoa mục 100% đạt yêu cầu, 80% khá giỏi, trên 50% giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, không vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hệ số kỹ thuật các loại vũ khí trang bị kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng gia, chăn nuôi năm 2023, giữ vững 6/6 bếp nuôi quân giỏi quản lý tốt, quân số khoẻ đạt 98,8% trở lên. Mỗi tiểu đoàn xây dựng 1 công trình thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt của bộ đội chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ...

Thông qua đợt thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân chủng PK-KQ anh hùng; về sức mạnh của chiến tranh Nhân dân trên mặt trận đối không trong bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, tự hào về bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. (CAO ĐÔNG)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ: Sáng 16-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Lễ Phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường ký xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan, khoa, đơn vị.

Trong đợt thi đua cao điểm, Nhà trường tập trung xây dựng nhận thức, trách nhiệm, ý chí, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì huấn luyện các lớp, các khóa theo đúng kế hoạch, đúng quy chế giáo dục, đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong huấn luyện; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, rèn luyện phương pháp, tác phong, trang bị kiến thức, năng lực toàn diện cho học viên. Đồng thời, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2023 cho các đối tượng, bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi. Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, khoa, đơn vị; củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân. Các cơ quan, khoa, đơn vị xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả, có giá trị thiết thực phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, huấn luyện chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. (VĂN DŨNG)

Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370): Sáng 17-8, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu”, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Trong đợt thi đua cao điểm, Trung đoàn 937 tập trung thực hiện tốt những nội dung, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và ý nghĩa những chiến công to lớn của Quân chủng PK-KQ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực ban sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bảo đảm an toan bay, canh trực quản lý vùng trời không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; chuẩn bị và tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao nhất; duy trì nghiêm nền nếp, xây dựng chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động; các cơ quan đơn vị trong toàn Trung đoàn phấn đấu mỗi đơn vị có 1 công trình hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Thông qua đợt thi đua, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân chủng PK-KQ anh hùng; làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023. (THANH GIÁP)

Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375): Chiều 18-8, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Trung tá Nguyễn Mạnh Hoàn - Chính ủy Trung đoàn phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Các đại diện cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Trong đợt thi đua cao điểm, Trung đoàn tập trung thực hiện tốt 4 nội dung chủ yếu đó là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Đợt thi đua cao điểm này, là một trong những hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của Trung đoàn 282, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nâng cao nhận thức về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân chủng PK-KQ anh hùng; về sức mạnh của chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không trong bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; qua đó góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, tự hào về bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. (HỮU LỆ, CAO CƯỜNG)

Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân): Ngày 19-8, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ), đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Thượng tá Nguyễn Hồng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 920 phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian 60 ngày (từ 22-8 đến 22-10-2023), Trung đoàn tập trung vào thực hiện tốt các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ; nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện bay - bảo đảm an toàn bay; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành; duy trì nghiêm nền nếp, xây dựng chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động.

Thông qua đợt thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân chủng PK-KQ anh hùng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023. (CHU HIẾU)

Tiểu đoàn 123 (Trung đoàn 284, Sư đoàn 365):
 Chiều 17-8, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ. Đây là đơn vị được Sư đoàn 365 chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Sư đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Đại diện các đại đội, trung đội ký kết giao ước thi đua.

Trong thời gian 60 ngày (từ ngày 22-8 đến 22-10-2023), Tiểu đoàn xác định đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; trong đó, tập trung thực hiện tốt “3 nhất” (Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đạt kết quả tốt nhất; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày tuyền thống Quân chủng hiệu quả nhất); “2 không” (Không vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ và mất an toàn giao thông); duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; các tháng trực ban chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, kiểm tra huấn luyện năm: 100% đạt yêu cầu, có 85% khá giỏi, 50% giỏi; thực hành huấn luyện diễn tập, bắn đạn thật đạt kết quả tốt. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các chế độ, nền nếp của đơn vị; tổ chức xây dựng 1 công trình, thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt của bộ đội hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK- KQ.

Thông qua đợt thi đua, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân chủng PK-KQ anh hùng, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, lòng tự hào và làm cho cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. (QUANG MÙI)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website