10 giờ:27 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 11 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 22-11, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và phòng, ban chức năng của Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng cơ quan chính trị và trưởng ban cán bộ các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp trực thuộc Quân chủng PK-KQ. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh: Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Hằng năm, căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân chủng, kế hoạch công tác quân sự của Tư lệnh Quân chủng, Cục Chính trị đã chỉ đạo các phòng chức năng chủ động lựa chọn các nội dung được xác định trong Luật, Nghị định, Thông tư, biên soạn, cụ thể hóa, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ để xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị và phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Quân chủng. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và đặc điểm đối tượng giáo dục; kịp thời giải đáp thỏa đáng những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Trương Mạnh Phương - Chính ủy Sư đoàn 361 phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Chính ủy Sư đoàn 371 phát biểu tại Hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ qua các nhiệm kỳ đại hội bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, sát thực tế, nhất là các hướng dẫn về thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương, chuyển cán bộ ra ngoài Quân đội. Trên cơ sở nội dung quy định của Luật và các văn bản dưới Luật, Cục Chính trị đã kịp thời ban hành văn bản rút kinh nghiệm, hướng dẫn thực hiện thống nhất nội dung, quy trình thực hiện các mặt công tác cán bộ, bảm đảm dễ hiểu, dễ làm, chú trọng quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn cho đội ngũ sĩ quan, xây dựng đội ngũ sĩ quan của Quân chủng có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Đội ngũ sĩ quan trong Quân chủng luôn bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất; chất lượng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Đồng thời lưu ý, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam tác động trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và sức mạnh của Quân đội nên các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản như: Đánh giá sự thống nhất giữa quy định của Luật Sĩ quan QNĐN Việt Nam với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành như Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP, ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Làm rõ sự phù hợp của 11 chức vụ cơ bản theo quy định tại Điều 11 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam với chức vụ, chức danh tương đương và trần quân hàm cao nhất tại các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; sự phù hợp về tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định hiện hành; về thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn; chế độ chính sách đối với sĩ quan, nhất là chế độ nhà ở, đất ở...

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam từ năm 1999 đến nay; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật; đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh quy định về chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương cho phù hợp, quy định về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ sĩ quan, điều kiện thăng quân hàm trước thời hạn; thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan; nhất là chính sách tiền lương, phụ cấp nhà ở…

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong Quân chủng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, bám sát hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ sĩ quan của Quân chủng có “tâm - tầm - trí”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, nhận thức sâu sắc các quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc các nội dung có liên quan; thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi lực lượng, nòng cốt là cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chủ động bám nắm, động viên cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả công tác chính sách cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ theo quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chế độ, chính sách đãi ngộ với sĩ quan, trọng tâm là chính sách nhà ở, tiền lương, phụ cấp đặc thù và chính sách hậu phương cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp cán bộ ngại học tập, cống hiến, ỷ lại, trồng chờ vào tổ chức, biết hưởng thụ nhưng không biết cống hiến.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng công bố quyết định khen thưởng.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tại Hội nghị, Quân chủng đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; đồng thời tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 27 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website