16 giờ:28 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 12 , 2023

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng, khóa XIII

Trong 2 ngày (18 và 19-12), các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII.

Cục Chính trị: Sáng 19-12, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII. Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Đảng ủy Cục Chính trị quán triệt 4 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII, gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập nhằm quán triệt, triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII tới cấp ủy, chi bộ và 100% cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai nghị quyết thành đợt sinh hoạt, học tập chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn Cục Chính trị. (ĐÌNH KÝ)

Sư đoàn 372: Ngày 18-12, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 372 chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan Sư đoàn.

Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 372 phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghe các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn quán triệt 4 chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 372 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Sư đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. (KHẮC TÂM, ĐỨC CẦU). 

Trường Sĩ quan Không quân: Ngày 19-12, Thường vụ Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Khu hiệu bộ Nhà trường.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Qua học tập, các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị đã nắm vững được những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Trên cơ sở đó thống nhất về ý chí và hành động, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. (MINH SANG, LÊ HÀ)

Học viện PK-KQ: Ngày 19-12, Thường vụ Đảng ủy Học viện Phòng không-Không quân đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng, khóa XIII
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng, khóa XIII
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn Học viện. (MINH QUÂN, THẾ MẠNH)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website