15 giờ:59 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 , 2017

Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”:

Sư đoàn 361 thực hiện tốt Chỉ thị 788

Hơn 3 năm qua, thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo sự lan tỏa, tác động đến tâm tư tình cảm, nêu cao ý thức tự giác từ những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.

Sư đoàn 361 thực hiện tốt Chỉ thị 788
Phút giải lao của các chiến sĩ mới Đại đội 10, Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361).

Đại tá Phạm Chí Thành - Chính ủy Sư đoàn 361, nhấn mạnh: “Trên cơ sở nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của Cuộc vận động (CVĐ), Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Đảng ủy Sư đoàn đã đưa vào nghị quyết lãnh đạo xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện, coi đây là nội dung quan trọng để nâng cao phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới, qua đó đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng con người và các tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn”.

Tìm hiểu tại các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 361, chúng tôi nhận thấy, từ Đảng ủy Sư đoàn đến các chi bộ đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện CVĐ gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xác định các mục tiêu, giải pháp, biện pháp, thời gian cụ thể để thực hiện sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. 100% tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng đều được quán triệt học tập, đăng ký nội dung phấn đấu theo tiêu chí của Chỉ thị 788. Việc tổ chức học tập, quán triệt được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Lên lớp tập trung, thông qua sinh hoạt của các tổ chức, qua việc kể chuyện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến và qua tuyên truyền, cổ động trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin; viết tin, bài đăng trên các báo, tạp chí. Thông qua đó đã làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò ý nghĩa CVĐ. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp và cơ quan chính trị, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn, động viên, chấn chỉnh để việc thực hiện CVĐ đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, Đảng ủy Sư đoàn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các nội dung CVĐ gắn với thực hiện các khâu đột phá về nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, kiên quyết đấu tranh, khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, gia trưởng, quân phiệt, bè phái, cục bộ... ảnh hưởng đến truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”..

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Văn Toán - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết, thực hiện 4 nội dung của CVĐ, Sư đoàn tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công tác; tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và nêu cao ý thực tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, trong những năm qua, Sư đoàn thường xuyên ổn định, an toàn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù Sư đoàn triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng, phương tiện phân tán, địa bàn đóng quân rộng trên 10 tỉnh, thành phố; yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Do đó, tiếp tục thực hiện CVĐ, Đảng ủy Sư đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CVĐ khoa học, cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nhất là triển khai sâu rộng, toàn diện, nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt tinh thần tự giác, gương mẫu rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên với phương châm “Tự soi, tự sửa”. Gắn việc thực hiện CVĐ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện NQTW4 (Khóa XII). Khắc phục triệt để các tồn tại, khuyết điểm, nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          Bài, ảnh: CHÍ PHAN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website