15 giờ:12 phút Thứ bảy, ngày 13 tháng 5 , 2017

Kinh nghiệm và hiệu quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ở Quân chủng PK-KQ:

Bài cuối: Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 788

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên, để các nội dung của Chỉ thị 788 đi sâu vào tiềm thức, cụ thể hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực của các tập thể, cá nhân trong toàn Quân chủng, chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào những hạn chế để đúc rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bài cuối: Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 788
Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371) chở đoàn cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai
lên cứu chữa các nạn nhân trong vụ sập cầu treo ở Chu Va (Lai Châu), năm 2015.

Vẫn còn những hạn chế

Qua tìm hiểu thực tiễn và lắng nghe ý kiến tại hội nghị sơ kết của các cơ quan, đơn vị, chúng tôi thấy, vẫn còn có một số hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Quân chủng. Trước tiên phải kể đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa linh hoạt về phương pháp, hình thức nên hiệu quả chưa cao. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa thật đầy đủ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xây dựng các tiêu chí phấn đấu học tập và thực hiện các nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” chưa cụ thể; triển khai thực hiện có thời điểm thiếu chặt chẽ; chỉ đạo, tổ chức các bước tiến hành có lúc còn thiếu chủ động; công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; chấn chỉnh sau kiểm tra chưa kiên quyết, triệt để. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Sự chuyển biến về động cơ, thái độ trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ chưa rõ nét...

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 788

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 788 trong thời gian tới, trước tiên phải luôn phát huy, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc thực hiện Cuộc vận động, tạo phong trào rèn luyện và tu dưỡng đạo đức rộng khắp, đi vào chiều sâu ở các cơ quan, đơn vị. Điều không kém phần quan trọng là cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy tốt vai trò của bộ phận giúp việc và cơ quan thường trực trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy về các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động. Song song với đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng và mọi cá nhân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đi đôi với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, tạo bước chuyển biến vững chắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cần nắm chắc sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên và tình hình nhiệm vụ của đơn vị; chủ động, sáng tạo, tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu; hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; chú trọng nghiên cứu xây dựng mô hình, lựa chọn cách làm hiệu quả phù hợp với thực tiễn đơn vị. Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện ở tất cả các cấp; thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phổ biến nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả...

Kết quả ban đầu sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và những hạn chế mà các cấp đã chỉ ra trong sơ kết là cơ sở, kinh nghiệm quý để cấp ủy, người chỉ huy các cấp và mọi tổ chức, cá nhân trong toàn Quân chủng đưa Chỉ thị 788 đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Thực hiện tốt điều đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã được tôi luyện trong những năm tháng chiến tranh và trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc hiện nay sẽ được giữ vững và tỏa sáng, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

 NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website