12 giờ:45 phút Thứ bảy, ngày 19 tháng 1 , 2019

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 19-1, tại Hà Nội, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị cùng hơn 250 đồng chí cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQ-BS trong toàn Cục.

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Cục Chính trị.

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2018, Cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, cụ thể hóa vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và tổ chức triển khai các hoạt động CTĐ, CTCT toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự chuyển biến tích cực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật…

Năm 2019, Cục Chính trị tập trung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến thực chất công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, ngăn ngừa có hiệu quả các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; tập trung quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành; đưa hoạt động CTĐ, CTCT đi vào nền nếp, đúng nguyên tắc. Triển khai thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Cục Chính trị; quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, biểu dương những kết quả mà các phòng, ban, đơn vị trong Cục đạt được trong năm 2018. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đề nghị, năm 2019, các phòng, ban, đơn vị trong Cục Chính trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời và tiến hành có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị; đội ngũ cán bộ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Tăng cường quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Cục Chính trị. Duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực, trực chỉ huy, trực ban, trực A2. Tích cực huấn luyện; tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, xưng hô, chào hỏi… Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thực hiện các quy định trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông; thực hiện chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo quy định của trên; thực hiện quy chế dân chủ, tạo bầu không khí đoàn kết, cởi mở trong thực hiện nhiệm vụ…


Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cục Chính trị PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị đã tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018; đồng thời phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website