10 giờ:4 phút Thứ hai, ngày 22 tháng 5 , 2017

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

Sáng 22-5, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng, các đồng chí chủ trì các sư đoàn, học viện, nhà trường, tổng công ty, công ty và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng
thông báo nhanh những nội dung cơ bản về Kết quả Hội nghị lần thứ 5,
BCH Trung ương Đảng (Khóa XII).
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Tư lệnh Quân chủng thông báo những nội dung cơ bản về Đề án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đề án tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 đến Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 của UBKT Trung ương Đảng; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ...

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng sẽ tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đối với HSQ-BS, QNCN, CNVQP và quần chúng sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền theo lớp học chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website