15 giờ:47 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 , 2017

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói chung, Quân chủng nói riêng đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các chỉ thị, quy chế, quy định, kế hoạch của cấp mình, sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần đảm bảo nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch về chính trị, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị còn để xảy ra các vụ việc liên quan đến chính trị nội bộ, có vụ việc nghiêm trọng. Nổi lên là các vụ việc, trường hợp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; viết đơn thư tố cáo, gọi điện, tin nhắn nặc danh với nội dung xấu, gây mất đoàn kết nội bộ; tham gia các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, cá độ, vay nợ không có khả năng thanh toán; mê tín, dị đoan; bị người nước ngoài móc nối, lôi kéo cung cấp thông tin, tài liệu bí mật; làm lộ lọt bí mật trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng internet, hoặc đưa lên mạng xã hội những thông tin, hình ảnh sai trái, phản cảm… Trong đó, nhiều thông tin, hình ảnh, clip có nội dung liên quan đến cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội được các thế lực thù địch, phản động cắt ghép, chỉnh sửa, kèm với các tiêu đề tên gọi mang tính “giật gân”, “câu khách” nhằm gây sự chú ý và “lừa đảo” người dùng mạng xã hội.

Đặc biệt, thủ đoạn thâm độc hiện nay của các thế lực phản động đó là chiếm quyền sử dụng (hacker) các tài khoản cá nhân (Gmail, Facebook, Twitter, Youtube...) của người dùng để đăng tải các thông tin xấu độc, thật giả lẫn lộn, hình ảnh, clip phản cảm nhằm tạo sự “tin tưởng” và gây hoài nghi trong cộng đồng mạng, làm ảnh hưởng xấu đến chính trị nội bộ, bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội và hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm nêu trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và đơn vị; đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác, nhận rõ và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm tra, xác minh, xét duyệt đảm bảo tiêu chuẩn chính trị trong điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự; trong tuyển dụng CNVCQP, lao động hợp đồng; tuyển chọn người vào các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật… Kiên quyết không để người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào phục vụ công tác trong Quân đội.

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng, vụ việc tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc, trường hợp vi phạm; nghiêm cấm việc bao che khuyết điểm, không báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật với tổ chức và cấp trên. Những trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị phải báo cáo cấp ủy có thẩm quyền chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác và đề nghị xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ bí mật. Nêu cao trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong việc quản lý thông tin, tài liệu, giữ gìn bí mật nhà nước, bí mật quân sự. Đề cao cảnh giác, không truy cập vào các trang mạng có nội dung phản động, sai trái để tránh bị tác động tư tưởng; nghiêm cấm việc tạo lập tài khoản mạng và cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân với tư cách quân nhân, đưa các thông tin, hình ảnh có nội dung mật, hoặc liên quan đến nội bộ cơ quan, đơn vị, hoặc “nhạy cảm” trong quan hệ gia đình, xã hội, hoặc tán đồng, ủng hộ các quan điểm, luận điệu tiêu cực, sai trái lên trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Khi phát hiện các thông tin, hình ảnh có nội dung ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị trên mạng xã hội, Internet, kịp thời báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện ngay các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ, không để bị phát tán. Chủ động nắm, quản lý, dự báo, thông tin định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân nơi đóng quân trước thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống và uy tín của Quân đội

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH và âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của kẻ địch và phần tử xấu trên địa bàn đóng quân; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp xử lý tốt các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra, giữ vững đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website