17 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 7 tháng 8 , 2017

Đảng ủy Trung đoàn 213 tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”

Ngày 7-8, Đảng ủy Trung đoàn 213 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Đây là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong các Đảng ủy cơ sở của Sư đoàn 363 và Quân chủng PK-KQ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Phạm Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 363. Dự Hội nghị còn có thủ trưởng Phòng Cán bộ (Cục Chính trị), Phòng Chính trị Sư đoàn 363, các đồng chí trong Đảng ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và trợ lý một số cơ quan của Trung đoàn.

Đảng ủy Trung đoàn 213 tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”
Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn 363, phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong Đảng bộ Trung đoàn khẳng định: Sau 20 năm triển khai thực hiện NQTW3 (Khóa VIII), công tác cán bộ trong Trung đoàn đã quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, năng lực chỉ huy từng bước được nâng lên. Đa số cán bộ được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua thực tiễn có bước trưởng thành rõ rệt, có quyết tâm và trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, trong tiến hành công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ còn bộc lộ những mặt yếu đó là trình độ tổ chức chỉ huy quản lý của một số cán bộ các cấp còn hạn chế, nhất là trong tổ chức huấn luyện và quản lý kỷ luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo của Đảng ủy Sư đoàn 363 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) và công tác cán bộ trong Đảng bộ Sư đoàn. Thảo luận đánh giá về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) trong Đảng bộ Trung đoàn; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong Trung đoàn; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện NQTW3 (Khóa VIII). Đồng thời, đề xuất, bổ sung những chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo, gắn với tình hình, nhiệm vụ, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Chương trình kế hoạch số 38-Ctr/ĐU ngày 7-6-2013 thực hiện Nghị quyết số 769-NQ/QUTW “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo trong Đảng bộ Sư đoàn 363”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ tổ chức biên chế của Trung đoàn theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Ngay sau Hội nghị, Đại tá Phạm Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 363 đã chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội nghị của Đảng ủy Trung đoàn 213. Đồng chí Chính ủy Sư đoàn và đại diện Phòng Cán bộ (Cục Chính trị), Phòng Chính trị Sư đoàn 363 đều đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 213. Các văn bản hội nghị được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên; nội dung báo cáo trung tâm cô đọng, súc tích, sát với thực tiễn; công tác điều hành hội nghị linh hoạt; các ý kiến tham luận chất lượng tốt; thời gian hội nghị phù hợp… Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức hội nghị của Đảng ủy Trung đoàn 213, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung nhằm tiến tới hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” đối với Đảng ủy cấp cơ sở ở Sư đoàn 363 nói riêng và toàn Quân chủng nói chung đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website