7 giờ:36 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 8 , 2017

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh để chia rẽ nội bộ Quân đội

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng sử dụng những thủ đoạn mạo danh cán bộ có uy tín, nhất là một số cán bộ lão thành, tướng lĩnh Quân đội có nhiều đóng góp cho cách mạng để chống phá, chia rẽ nội bộ Quân đội; sâu xa hơn chúng hòng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, gây nghi kỵ lẫn nhau, mất đoàn kết nội bộ. Tuy vẫn là những chiêu trò không mới như viết đơn thư tố cáo theo kiểu “ném đá giấu tay” bịa đặt, vu khống và hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội… nhưng chúng ta vẫn cần cảnh giác cao độ trước những chiêu trò này.

 Điển hình mới đây, trên trang mạng “Tiếng Dân” đã đăng bức thư được cho là của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ lao động, Thương binh và xã hội) gửi Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Nội dung bức thư đề cập đến một số vấn đề liên quan đến Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số vấn đề về công tác chỉ đạo quân sự; để cán bộ của Tổng công ty Gaet lợi dụng mối quan hệ cá nhân trong kinh doanh dược phẩm Quân đội; để người ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Quân đội, nhất là công tác cán bộ… Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng đến gặp gỡ, trao đổi với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương về nội dung liên quan đến bức thư; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định không biết sử dụng Internet, không gửi thư và cho rằng trang mạng “Tiếng Dân” đã giả mạo bức thư, chữ ký, lợi dụng uy tín của cá nhân đồng chí để nói xấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Có thể khẳng định rằng, trang mạng “Tiếng Dân” tán phát bức thư nêu trên là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc; đây là trang thông tin điện tử phản động, có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài việc tán phát bức thư mạo danh trên, trong thời gian qua, trang này còn đăng tải nhiều tin, bài nói xấu, vu cáo Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, gây hoài nghi, chia rẽ  trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về sức mạnh của Quân đội. Làm phai nhạt bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta.

Để kịp thời đấu tranh, phản bác với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng việc phán tán bức thư để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đại tướng Ngô Xuân Lịch và chống phá Quân đội; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các biện pháp giáo dục, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng quân nhận thức sâu sắc bản chất vụ việc. Khẳng định những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ, tướng lĩnh Quân đội trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đối với cá nhân đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí trưởng thành từ chiến sĩ, được tôi luyện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn tích cực học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tài năng, đức độ và sự cống hiến to lớn của mình với đất nước và Quân đội, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng tháng 10-2015; được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tháng 4-2016, Đồng chí được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 7-2016, đồng chí được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, chúng ta phản bác quan điểm của các thế lực thù địch cho rằng để người ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Quân đội, nhất là công tác cán bộ - đây là quan điểm sai trái, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, danh dự cán bộ cấp cao và truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Có thể khảng định rằng, công tác cán bộ trong Quân đội những năm qua đều quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn quy định. Công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Các khâu: quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được cấp ủy và tổ chức đảng dân chủ bàn bạc và quyết định theo đa số; sự phân cấp trong công tác cán bộ được nhận thức và thực hiện tốt. Việc dân chủ, công khai lựa chọn, giới thiệu những người có đủ đức, đủ tài để điều động, bổ nhiệm ở tất cả các vị trí được thực hiện có hiệu quả. Nguyên tắc tập trung, dân chủ trong công tác cán bộ của Quân đội đã được phát huy cao hơn bởi có sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch, tạo nên sức mạnh vô địch, đảm bảo cho Quân đội trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Từ sự việc mạo danh Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và nhiều tướng lĩnh, cán bộ có uy tín khác để xuyên tạc, bịa đặt trong thời gian qua... chứng tỏ, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa Quân đội”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tăng cường xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và tích cực tuyên truyền cho mọi người, trước tiên là người thân, gia đình, xóm làng, địa phương nơi đơn vị đóng quân hiểu rõ về nguyên do, bản chất của những thông tin xấu độc mà các thế lực thù địch, phản động đưa ra. Đấu tranh đập tan mọi âm mưu chống phá của chúng trong bất cứ tình huống nào.

                       NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website