14 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 17 tháng 8 , 2017

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX (2017-2022):

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

Trong 2 ngày 16 và 17-8, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017-2022). Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Hồ Văn Đức - UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng;Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng TCCT, Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; đại biểu Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn Hà Nội. Tham dự Đại hội có 288 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú đại diện cho hơn 20.000 cán bộ, ĐVTN trong toàn Quân chủng.

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển
Tiết mục văn nghệ của Đoàn Văn công PK-KQ chào mừng Đại hội.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX; đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quân chủng 5 năm (2012-2017); khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ở từng cấp, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân chủng 5 năm (2017-2022). Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX đạt chất lượng, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX và các ý kiến tham luận tại Đại hội đều khẳng định: Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niêm luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và các cấp, các ngành; có sự phối hợp, hiệp đồng của các tổ chức quần chúng trong đơn vị và địa phương. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai đồng bộ, toàn diện, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, đã động viên, lôi cuốn lực lượng ĐVTN; các hoạt động phong phú, đa dạng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của thanh niên. Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, giữ vững được nền nếp, chất lượng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với thanh niên và công tác thanh niên, năng động, sáng tạo, có nhiều cố gắng trong tổ chức hoạt động phong trào. Trình độ nhận thức của ĐVTN đã được nâng lên, ĐVTN có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn gian khổ, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, thực sự là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Quân chủng VMTD theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
phát biểu khai mạc Đại hội.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Phương hướng, nhiệm vụ chung, tư tưởng chỉ đạo của công tác thanh niên Quân chủng PK-KQ 5 năm tới (2017-2022) là: “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường giáo dục, cổ vũ thanh niên thi đua, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tuổi trẻ Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, Chương trình hành động số 104-CTr/ĐU của Đảng ủy Quân  chủng về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2020”; tiếp tục quán triệt học tập nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên trong Quân chủng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Xây dựng ĐVTN Quân chủng PK-KQ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, có ý chí chiến đấu cao, làm chủ vũ khí, trang bị, có kỹ chiến thuật và nghiệp vụ giỏi, có đạo đức trong sáng, lối sống giản dị lành mạnh, có kỷ luật và tác phong chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, phương thức sinh hoạt và hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết giữa các tổ chức quần chúng trong Quân chủng và Đoàn thanh niên địa phương...

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
Chủ tịch Đại hội đọc báo cáo của Cục Chính trị.
Ảnh: THÀNH TRUNG
Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển
Toàn cảnh Đại hội.
Ảnh: THÀNH TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ toàn Quân chủng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tập trung bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức vận động, lôi cuốn thanh niên và phong trào Đoàn ở từng cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mục tiêu xây dựng Đoàn để tổ chức tốt các phong trào, xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, sáng tạo và lựa chọn cách làm phù hợp, hiệu quả, nhân rộng thành phong trào hành động cách mạng rộng rãi trong thanh niên. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, trách nhiệm, kỹ năng giỏi, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn xây dựng tổ chức Đoàn với việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Quan tâm chăm lo tới nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh phong trào thi đua xung kích vào nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bảo đảm an toàn bay, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị…

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017 - 2022).
Ảnh: THÀNH TRUNG
Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quân đội lần thứ IX ra mắt Đại hội.
Ảnh: BÙI ĐỨC

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 20 đồng chí (19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017 - 2022).

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX đã thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống Quân chủng PK-KQ anh hùng, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đổi mới, phát triển”; cán bộ Đoàn, ĐVTN trong Quân chủng kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Quân chủng, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

ÁNH TUYẾT

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUÂN ĐỘI LẦN THỨ IX (2017-2020)

Đại biểu chính thức:

Đại úy Vũ Đức Dương - Bí thư Đoàn cơ sở, Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361).

Thiếu tá Nguyễn Văn Dương - Trợ lý Thanh niên (Học viện PK-KQ).

Đại úy Hoàng Văn Minh - Bí thư Đoàn cơ sở, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleicu (Sư đoàn 372).

Trung úy Lê Huy Toàn - Trợ lý Thanh niên, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371).

Thiếu tá Cao Thanh Đông - Trợ lý Quần chúng (Sư đoàn 363).

Trung tá Tạ Văn Đức - Bí thư Đoàn cơ sở, Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367).

Thượng úy Lê Trọng Hoàng - Trợ lý Quần chúng (Sư đoàn 365).

Đại úy Phan Xuân Duy - Bí thư Chi đoàn, Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375).

Thượng úy CN Trần Thu Thủy - Phó Bí thư Chi đoàn, Phòng Kinh tế (Cục Hậu cần).

Thiếu úy CN Đỗ ThỊ Thơm - Ủy viên BCH Tiểu đoàn 16 (Lữ đoàn 26).

Đồng chí Hoàng Thị Phương Thảo - Bí thư Chi đoàn (Tổng công ty ACC).

Hạ sĩ Lê Trung Hiếu - Đoàn viên, Đại đội 31 (Lữ đoàn 28).

Thượng úy Hà Huy Hồng - Bí thư Đoàn cơ sở, Tiểu đoàn 24 (Sư đoàn 377).

Trung tá Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đoàn cơ sở, Trung đoàn 910 (Trường SQKQ).

Trung sĩ Trần Đỗ Quang Anh - Đoàn viên (Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ).

Đại úy Trần Văn Tới - Phó Bí thư Đoàn cơ sở (Lữ đoàn 918).

Thiếu tá CN Huỳnh Quốc Việt - Bí thư Chi đoàn, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370).

Thượng úy CN Phạm Thị Kim Huệ - Phó Bí thư Chi đoàn (Bộ Tham mưu).

Thiếu úy CN Hoàng Như Yến - Đoàn viên, Nhà máy Z119 (Cục Kỹ thuật).

Đại biểu dự khuyết:

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Bí thư Chi đoàn, Phòng Kinh doanh (Công ty cổ phần X19).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website