13 giờ:45 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 11 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổng kết công tác VSTBPN; thực hiện QCDCCS và công tác DS, GĐ&TE năm 2017

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN); Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) và Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em (DS,GĐ&TE) của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và các thành viên Ban chỉ đạo.

Quân chủng PK-KQ tổng kết công tác VSTBPN; thực hiện QCDCCS và Công tác DS, GĐ&TE năm 2017
Thiếu tướng Hồ Văn Đức phát biểu kết luận Hội nghị.

Năm 2017, công tác VSTBPN, thực hiện QCDCCS và công tác DS,GĐ&TE đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban VSTBPN các cấp trong Quân chủng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh thực hiện các  mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động giai đoạn 2016- 2020. Đề xuất những vấn đề có liên quan, kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với phụ nữ và trẻ em. Nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên 35 tuổi chưa xây dựng gia đình, hiếm muộn, vô sinh, mắc bệnh nguy hiểm. Ban cũng đã chủ động tham mưu, đề xuất, phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trọng điểm như như: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong các lĩnh vực phù hợp nhằm từng bước giảm dẫn khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động, việc làm của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ; bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDCCS có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng và HĐQN. Kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm kỉ luật, pháp luật, nguyên tắc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Hệ thống các quy chế, quy định được bổ sung, hoàn thiện kịp thời, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với từng loại hình đơn vị. Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Quân chủng và các cấp ủy viên phụ trách QCDCCS đã tích cực, chủ động, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; mối quan hệ trong các cấp ủy, chỉ huy bảo đảm tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân ngày càng được củng cố tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Tổ chức  bộ máy DS,GĐ&TE các cấp thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp; các thỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên đều được triển khai kịp thời. Cơ quan thường trực Ủy ban DS,GĐ&TE Quân chủng và các ban DS,GĐ&TE các cấp đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác DS,GĐ&TE. Các đơn vị đã phối hợp hoạt động tốt giữa các ban, ngành và các tổ chức quần chúng trong thực hiện công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em, hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em là con liệt sĩ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban VSTBPN, Ban chỉ đạo QCDCCS và Ủy ban DS,GĐ&TE năm 2017; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các Ban tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng thực hiện tốt công tác VSTBPN, thực hiện QCDCCS, công tác DS,GĐ&TE. Tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục thực hiện tốt 5 mục tiêu của kế hoạch hành động VSTBPN năm 2018 và giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thực hiện QCDCCS. Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, biện pháp thực hiện QCDCCS và thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành. Xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS của Đảng ủy Quân chủng năm 2018. Duy trì nền nếp và chất lượng hoạt động của bộ máy DS,GĐ&TE ở các cấp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động thực hiện các chương trình, chiến lược về DS,GĐ&TE. Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020. Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng gia đình quân nhân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website