14 giờ:12 phút Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 , 2018

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ TRONG QUÂN CHỦNG:

Bài 2: Đẩy mạnh việc bồi dưỡng ngoại ngữ tại đơn vị

Các đơn vị trong Quân chủng hiện nay hầu hết sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) quân sự thế hệ mới, có nguồn gốc từ nước ngoài, vì vậy, đòi hỏi người khai thác, sử dụng không chỉ có kiến thức cơ bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, mà còn phải thông thạo về ngoại ngữ mới có thể khai thác, làm chủ và phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật của khí tài trang bị. Để thực hiện tốt nội dung này, cùng với việc chú trọng công tác đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường; các đơn vị trong Quân chủng cần tích cực, chủ động trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bài 2: Đẩy mạnh việc bồi dưỡng ngoại ngữ tại đơn vị
Giờ học ngoại ngữ của học viên Học viện PK-KQ.

Để nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP, trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các đơn vị trong Quân chủng cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với việc xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 89/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội”; Chỉ thị số 90- CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng “Về việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; chủ động đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ phù hợp với các đối tượng; sát với tình hình thực tiễn; tổ chức thành các phong trào, tạo sự lôi cuốn cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, cho rằng, để nâng cao trình độ ngoại ngữ, cán bộ, chỉ huy các cấp ở các đơn vị phải có sự phối hợp nhịp nhàng để trao đổi kinh nghiệm cũng như học hỏi cách làm hay của nhau; tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên ngoại ngữ được đi thực tế, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về biên soạn giáo trình ngoại ngữ chuyên ngành do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy; mời giảng viên tại các nhà trường, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn đóng quân hướng dẫn, giảng dạy cho cán bộ, sĩ quan, QNCN, CNVQP theo từng chuyên ngành, phù hợp với mục đích, yêu cầu của đơn vị. Cùng với đó, các đơn vị cũng chủ động phối hợp với các học viện, nhà trường trong Quân chủng để xây dựng, biên soạn giáo trình ngoại ngữ cho từng chuyên ngành hẹp, như: Nghệ thuật quân sự (Ra đa, Tên lửa, Pháo phòng không, Tác huấn không quân, Dẫn đường không quân, Tác chiến điện tử…) và Kỹ thuật hàng không (Vũ khí hàng không, Thiết bị hàng không, Vô tuyến điện hàng không, Máy bay động cơ…).

Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó Chính ủy Sư đoàn 371, cho biết, để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, QNCN, CNVQP, thời gian qua, các đơn vị trong Sư đoàn 371 đã tích cực, chủ động mở các lớp học ngoại ngữ tập trung. Đây là mô hình học tập mang lại hiệu quả thiết thực khi mà ngân sách, kinh phí dành cho nội dung này có hạn. Về phương pháp, một mặt, đơn vị lựa chọn các đồng chí có trình độ ngoại ngữ tốt, đặc biệt có thời gian học tập, công tác ở nước ngoài làm giáo viên kiêm nhiệm; mặt khác, đơn vị chủ động hiệp đồng, mời giáo viên ở các học viện, nhà trường, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn đóng quân tham gia giảng dạy cho cán bộ, QNCN, CNVQP ở đơn vị khi có điều kiện. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng bồi dưỡng ngoại ngữ ở đơn vị cơ sở, bên cạnh sự tự chủ của các đơn vị; cơ quan chức năng cấp trên cần quan tâm, trang bị cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho việc bồi dưỡng, giảng dạy ngoại ngữ tại các đơn vị như: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phòng học chuyên dùng và các trang thiết bị dạy học chuyên ngành; hằng năm, phân bổ các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cơ bản tại các học viện, nhà trường đối với cán bộ, QNCN, CNVQP ở các đơn vị...

Cần khẳng định rằng, ngoại ngữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội PK-KQ, đặc biệt khi Quân chủng được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm, đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Vì vậy, cùng với việc không ngừng huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thì việc học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ là yếu tố rất quan trọng, vì ngoại ngữ chính là “chìa khóa” để mở cánh cửa tri thức, giúp cho cán bộ, QNCN, CNVQP khai thác, làm chủ và phát huy hết tính năng của VKTBKT hiện có, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của Quân chủng. Do đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục nghiên cứu, đề ra nhiều nội dung, biện pháp khoa học và áp dụng nhiều mô hình học tập ngoại ngữ sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn, có như vậy mới thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác, sử dụng và làm chủ VKTBKT, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

THÀNH TRUNG, ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website