11 giờ:2 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 1 , 2018

Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo năm 2018

Sáng 2-1, Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo năm 2018
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, Đảng ủy Cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối.

Năm 2018, Đảng bộ Cục Chính trị xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tập trung thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 mà Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Cục xác định. Chăm lo, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website