10 giờ:43 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 10 , 2023

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 11-10, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị “về bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 13 điểm cầu trong Quân chủng. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
thông tin kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-10 đến ngày 8-10-2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền đã thông tin những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sau khi họp thảo luận các vấn đề trên. Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị “về bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”.

Sau Hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Quân chủng PK-KQ sẽ tổ chức theo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website