15 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 1 , 2018

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Trong 2 ngày (10 và 11-1), các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Cục Chính trị: Ngày 11-1, Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho hơn 200 cán bộ, QNCN, CNVCQP ở các cơ quan, đơn vị trong Cục. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Cục Chính trị quán triệt những nội dung cơ bản mà 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành, gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo nhấn mạnh: Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các báo cáo viên xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá; coi trọng liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, Quân chủng; giúp các cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, từ đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị của Cục. Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nắm chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ của Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị.

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Học viện PK-KQ: Ngày 10-1, Đảng uỷ Học viện PK-KQ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho hơn 400 cán bộ cao cấp, chủ chốt các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện. Thiếu tướng Hà Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành, gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau Hội nghị học tập, quán triệt cấp Học viện, các cơ quan, khoa, đơn vị sẽ tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho các đối tượng còn lại; thời gian xong trước ngày 31-1-2018.

          ĐỨC LƯU, TIẾN TƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website