15 giờ:51 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 2 , 2018

Xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới và phát triển, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và hướng tới năm 2018 với niềm tin, quyết tâm và khí thế mới.

Xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Ghi dấu mốc son hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân chủng PK-KQ anh hùng, phát huy truyền thống 45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, toàn diện, kiên quyết; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc; nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB. Tham gia và tổ chức các loại hình diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không, không quân và chỉ đạo bắn đạn thật các lực lượng PKLQ, PKND chặt chẽ, an toàn. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ KCĐ phân đội, huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, huấn luyện bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng. Tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 3 cấp có 1 phần thực binh “PK-17”, diễn tập TKCN đường không “CN-17”; tham gia diễn tập CH-TM tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Bắc (có một phần thực binh) “MB-17” và “DT-17” do Bộ Quốc phòng tổ chức; các cuộc diễn tập với các sư đoàn bộ binh đủ quân của các quân khu, quân đoàn, Quân chủng Hải quân; diễn tập bắn đạn thật, hội thi, hội thao của các lực lượng trong Quân chủng đều đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Tổ chức kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tiến hành các cuộc hội thảo về cách đánh của Tên lửa PK S-300, về Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”; triển khai thí điểm mô hình phi đội bay-máy bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371
thực hiện nhiệm vụ bay tuần tiễu.
Ảnh: CTV

Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bố trí lực lượng; mua sắm, sản xuất, cải tiến, tiếp nhận, nghiệm thu, huấn luyện, chuyển loại VKTBKT mới, cải tiến. Tổ chức tốt các chuyến bay nhiệm vụ, bay khẳng định chủ quyền vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, bay chuyên cơ; huấn luyện bay biển, bay chuyển loại, đào tạo phi công. An toàn bay được giữ vững. Hệ thống học viện, nhà trường thuộc Quân chủng tiếp tục được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Thường trực Ban chỉ đạo PKND Trung ương về công tác PKLQ, PKND và Không quân toàn quân. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và các mặt công tác thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng. Công tác đối ngoại quân sự được mở rộng, có chiều sâu. Hoạt động CTĐ, CTCT duy trì có nền nếp. Toàn Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, chặt chẽ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Quân chủng ổn định, đoàn kết thống nhất cao...

Năm 2018, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính, nhưng chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, khủng bố, tấn công mạng gia tăng. Khu vực Biển Đông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp, xung đột, đe dọa đến sự ổn định và phát triển của khu vực. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức; một số nơi có tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định; thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân và cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Quân đội thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ tác động đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt.

Quân chủng PK-KQ tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa, chấn chỉnh tổ chức lực lượng; tiếp nhận, khai thác, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến. Nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB… yêu cầu ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương nhất là trên không và hướng biển, đảo. Để thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Tiếp tục triển khai toàn diện, đúng trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX. Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với QUTW, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo. Tập trung xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, luôn vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ, khả năng và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Duy trì chặt chẽ chế độ trực ban SSCĐ; thực hiện nghiêm quy định “4 biết” trong QLVT, không để xảy ra sai, sót, lọt, chậm. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức luyện tập theo phương án tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo, tổ chức tốt các cuộc diễn tập của Quân chủng; sẵn sàng tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục KHXH&NV làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện và xử lý tốt những vấn đề nảy sinh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân chủng. Tổ chức tốt hoạt động thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ của Quân chủng; triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, quản lý các hoạt động đối ngoại quân sự, tình hình địa bàn và tình hình chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, đơn vị bạn trên các địa bàn đóng quân kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định địa bàn và đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Nghị quyết số 558-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 227-NQ/ĐU ngày 29/9/2016 của Đảng ủy Quân chủng về “Tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm ATB và đấu tranh phòng ngừa TNB, uy hiếp ATB”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp quản lý và điều hành huấn luyện. Quán triệt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo công tác huấn luyện trong từng giai đoạn, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động; phù hợp với VKTBKT hiện có, cách đánh của Bộ đội PK-KQ và đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đẩy mạnh huấn luyện chuyển loại khai thác làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Tập trung bồi dưỡng năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành đơn vị, quản lý bộ đội, cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, dã ngoại, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng, huấn luyện cứu hộ - cứu nạn và làm nhiệm vụ biển, đảo; rèn luyện khả năng cơ động trong điều kiện tác chiến phức tạp, khó khăn; tăng cường huấn luyện cho phi công trẻ để đưa vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu ban ngày, ban đêm, trên đất liền, trên biển; huấn luyện biên đội 4 chiếc và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân chủng về xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng chính quy; tạo bước chuyển biến vững chắc về quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động. Kiên quyết xử lý các vi phạm kỷ luật, có tính giáo dục, thuyết phục, răn đe; khắc phục tình trạng che giấu khuyết điểm, báo cáo chậm hoặc không báo cáo. Xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại; đổi mới chương trình, quy trình và tư duy mới trong giáo dục đào tạo; xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (phi công, cán bộ chỉ huy tham mưu, chuyên môn kỹ thuật), đào tạo trong nước kết hợp với đào tạo ngoài nước; đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại các nhà trường trong Quân chủng. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, phát triển nghệ thuật tác chiến PK-KQ trong thời kỳ mới. Nghiên cứu xây dựng thế trận PK-KQ trên từng hướng chiến trường; cách đánh của các lực lượng PK, KQ với các đối tượng tác chiến có trang bị vũ khí công nghệ cao, trong điều kiện “phi tiếp xúc”. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong tổ chức chỉ huy, điều hành và hiệp đồng chiến đấu; trong sửa chữa, cải tiến nâng cấp VKTBKT...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ; duy trì đúng, đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; giữ vững chất lượng bữa ăn bộ đội, chú trọng công tác nuôi dưỡng phi công, thành viên tổ bay, học viên bay và chiến sĩ mới năm 2018; chủ động phòng, chống dịch bệnh, giữ tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 425/NQ-QUTW ngày 18-5-2017 của QUTW, Chỉ thị số 123/CT-QUTW ngày 10-10-2017 của Bộ trưởng BQP về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 585/NQ-ĐU ngày 11-9-2017 của Đảng ủy Quân chủng về “Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân chủng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo công tác bảo đảm vật tư, khí tài cho các loại VKTBKT và Quy chế lãnh đạo công tác mua sắm trang bị kỹ thuật; chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời, có chất lượng tốt, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ, tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Phát huy truyền thống Quân chủng Anh hùng, Bộ đội PK-KQ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ  Bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trung tướng LÊ HUY VỊNH

- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website