15 giờ:21 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 4 , 2018

Cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT các cơ quan, nhà máy, đơn vị trong Quân chủng Quý I năm 2018

Trong 2 ngày (16, 17-4), Cục Chính trị đã tổ chức 2 Đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) Quý I năm 2018 tại các cơ quan, nhà máy, đơn vị trong Quân chủng.

Tại Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, Đoàn công tác do Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT quý I năm 2018. Sau khi trực tiếp kiểm tra các cơ quan Quân chủng và nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Đoàn kiểm tra đã kết luận, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch CTĐ, CTCT Quý I năm 2018 của các cơ quan Quân chủng.
Cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT các cơ quan Quân chủng Quý 1 năm 2018
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
kết luận sau kiểm tra tại Cục Hậu cần.


Cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT các cơ quan Quân chủng Quý 1 năm 2018
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
kiểm tra sổ sách, văn kiện tại Cục Kỹ thuật.
Cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT các cơ quan Quân chủng Quý 1 năm 2018
Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị kiểm tra nhận thức chính trị tại Tiểu đoàn Vệ binh (Bộ Tham mưu).

Theo đó, Đảng ủy các cơ quan Quân chủng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; duy trì có nền nếp chất lượng sinh hoạt Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ có nhiều chuyển biến, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung làm tốt công tác chính sách, thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công. 4 tháng đầu năm, nền nếp chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan Quân chủng được giữ vững, được triển khai trên toàn diện, đồng bộ và có chất lượng.  

Phát biểu kết luận sơ bộ kiểm tra, Đại tá Mai Văn Tiến  - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Quân chủng trong việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về hoạt động CTĐ, CTCT. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan Quân chủng cần tiếp tục khắc phục những điểm tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tăng cường kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT đối với phòng, ban đơn vị. Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; làm tốt công tác tạo nguồn, quan tâm hơn nữa đến đời sống của đội ngũ cán bộ cơ sở để cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị.

Cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT các cơ quan Quân chủng Quý 1 năm 2018

     Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra
hoạt động Phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 577 (Cục Hậu cần).


Cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT các cơ quan Quân chủng Quý 1 năm 2018

   Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị kiểm tra sổ sách, văn kiện tại Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu).

Tại Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu), Nhà máy A34 (Cục Kỹ thuật), Tiểu đoàn 577 (Cục Hậu cần), Đoàn công tác do Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT Quý I năm 2018, trong đó tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết hướng dẫn của cấp trên và của cấp ủy đảng; kết quả triển khai các hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ; triển khai thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng và 4 trọng tâm CTĐ, CTCT năm 2018. Hoạt động thi đua tuyên truyền, củng cố kiện toàn tổ chức; công tác cán bộ, bảo vệ an ninh; CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ…

Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh các cấp; triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nội dung CTĐ, CTCT trong Quý I năm 2018. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong hoạt động CTĐ,CTCT mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nền nếp hoạt động CTĐ,CTCT; trong đó tập trung làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở, xây dựng và phát huy mối đoàn kết trong đơn vị, đoàn kết quân dân tốt… Đổi mới và nâng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ sát, đúng. Tiếp tục củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

KIỀU TUẤN, ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website