10 giờ:15 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 5 , 2021

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Sáng 24-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ Quân chủng 5 năm qua; nêu bật những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất chủ trương, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

5 năm qua, được sự quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Thường vụ Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết và hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng và kiện toàn tổ chức biên chế ngày càng phù hợp với chức năng, yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Chất lượng, hiệu quả công tác của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Quân chủng; chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ Quân chủng không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ Quân chủng thời gian qua. Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ Quân chủng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trong Đảng bộ Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên một số mặt công tác trọng yếu, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực; nâng cao tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; tổ chức chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt nền nếp, chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghị quyết không nghiêm, có sai phạm.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website