10 giờ:26 phút Thứ sáu, ngày 1 tháng 6 , 2018

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ

Sáng 1-6, tại Sư đoàn 365, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ từ năm 2017 đến nay. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; cán bộ chủ chốt các đơn vị trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì hội nghị.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại hội nghị.
Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ; từ năm 2017 đến nay, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PK-KQ đã có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, xác định trách nhiệm trong công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ. Các ý kiến đều nhấn mạnh: Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân chủng. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến căn bản về trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đối với công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ, của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp đã chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Quân chủng trong tình hình mới. Triển khai nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn trong mọi hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát được Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng đặc biệt quan tâm, tiến hành thường xuyên và xác định đây là một mặt công tác quan trọng nhằm ngăn ngừa vi phạm kỷ luật. Tình hình tư tưởng của cán bộ, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS luôn ổn định, tuyệt đại đa số luôn có nhận thức và trách nhiệm chính trị đúng đắn, kiên định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chỉ huy các cấp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật, tự tử, tự sát trong Quân chủng trong thời gian tới. Các ý kiến nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan các cấp cần phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ; phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng về chấp hành pháp luật, kỷ luật; làm chuyển biến mạnh về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên đánh giá đúng tình hình, dự báo xu hướng nguy cơ có thể dẫn đến vụ việc; có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ở các cấp. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phương pháp, kỹ năng sống, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng bộ đội, nắm quản lý chặt chẽ diễn biến tư tưởng, kỷ luật, xây dựng niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách, làm chủ bản thân, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng của chính uỷ, chính trị viên và người chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội trong giáo dục, tư vấn, trợ giúp về tâm lý, pháp lý, kinh nghiệm và phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng; nêu cao trách nhiệm, nhiệt tình, thực sự yêu thương chiến sĩ và cấp dưới, làm chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ luôn chia sẻ, gần gũi, yên tâm công tác.

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng với quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ xây dựng chính quy đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương trong nắm, giải quyết các mối quan hệ xã hội, tình hình hậu phương gia đình của quân nhân, nhất là các đồng chí cá biệt, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, những đồng chí hay vi phạm kỷ luật, bệnh tật, vay nặng lãi, để có biện pháp giáo dục, định hướng tư tưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bộ đội một cách kịp thời, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc. Chấp hành nghiêm các quy định phát ngôn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng và cung cấp thông tin cho báo chí, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, gây dư luận xấu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, nâng cao năng lực hiệu quả công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Luật Giao thông đường bộ và các quy định khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác cho mọi quân nhân. Nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản trong cuốn sách “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Hướng dẫn về “Quy trình, nền nếp, chế độ tiến hành công tác tư tưởng trong Quân chủng”; thực hiện tốt 5 khâu: Định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh, xử lý tư tưởng nảy sinh. Nâng cao trình độ quản lý bộ đội của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt các khâu đột phá của Quân chủng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đổi mới nội dung, biện pháp giáo dục phù hợp, sát từng đối tượng. Tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị; giữ vững Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD; góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website