8 giờ:42 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 6 , 2018

Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

70năm đã trôi qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ngày 11-6-1948, nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến to lớn cho cách mạng, huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Mục đích của thi đua ái quốc là “Diệt giặc đói/Diệt giặc dốt/Diệt giặc ngoại xâm” để “toàn dân đủ ăn, đủ mặc/toàn dân biết đọc, biết viết/toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm/toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”. Theo Người, thi đua yêu nước phải tiến hành một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu chung. Người khẳng định: “bổn phận của người dân Việt nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”. Người kêu gọi “mỗi người dân Việt nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở thành một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”… Ngay sau đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc đã có tác dụng tạo ra động lực động viên toàn thể nhân sĩ, trí thức, công nông binh và cả dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hi sinh, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và những thành tích to lớn trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, giành độc lập, tự do dân tộc, hòa bình, thống nhất non sông, vững bước trên đường đổi mới, hội nhập như hôm nay. Trong suốt 70 năm qua, bao chiến công, thành tựu, kỳ tích đạt được chính là hoa thơm, trái ngọt của phong trào thi đua ái quốc. Bao tấm gương người tốt, việc tốt, anh hùng, dũng sĩ… thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn Xuân đất nước, làm ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là sự kết tinh tâm sức, trí tuệ và những cống hiến, hi sinh không kể xiết của đồng bào, chiến sĩ ta. Có thể nói, thời nào, giai đoạn nào cũng có những phong trào, những tấm gương sáng vì nước, vì dân. Các phong trào “Ba xung phong,” “Ba sẵn sàng,” “Ba đảm đang,” “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến,” “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược,” “Tất cả để bảo vệ biên cương của Tổ quốc”... Những tấm gương như: La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Cù Chính Lan, Ngô Mây, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót... (thời kỳ kháng chiến chống Pháp); Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Trần Dưỡng, Tạ Thị Kiều, Hồ Kan Lịch, mẹ Suốt, chị Út Tịch, Nguyễn Bá Ngọc... (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) đã thực sự trở thành động lực và hành động cách mạng trong các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ chủ quyền đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Trong giai đoạn hiện nay, các phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2016 - 2020, các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì Trường Sa, Hoàng Sa”, “Dân vận khéo”... Các phong trào thi đua yêu nước vẫn luôn được giữ lửa, truyền lửa, ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Có rất nhiều câu chuyện cảm động về lòng tốt, sự tử tế, những hành động vì nước, vì dân của chiến sĩ, đồng bào ta được cổ vũ, nhân lên mỗi ngày, góp phần làm ấm áp hơn, tươi sáng hơn cuộc sống hôm nay. Nó có sức cảm hóa con người, như ánh sáng đẩy lùi bóng tối, cái thiện thắng cái ác, nhân lên cái tốt đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu... 70 năm đã trôi qua, nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hi sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Bài ca thi đua yêu nước vẫn sẽ ngân vang mãi, tiếp thêm động lực, tinh thần cho toàn dân tộc trên chặng đường mới, góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ban Biên tập

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website