17 giờ:32 phút Thứ ba, ngày 3 tháng 7 , 2018

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 3-7, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18; đại biểu Khoa Quân chủng (Học viện Quốc phòng); Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Quân chủng tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018 
Các đại biểu dự Hội nghị.

Quân chủng tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Quân chủng tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi được nghe, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự và xây dựng Đảng bộ, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính 6 tháng cuối năm 2018, Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những ưu điểm, mặt còn hạn chế,  đánh giá đúng thực chất nguyên nhân của những khuyết điểm, tồn tại, rút ra được những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo điều hành đối với cơ quan đơn vị, đề xuất những chủ trương, biên pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, tạo sự đoàn kết thống nhất cao về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ huy, từ đó xây dựng quyết tâm, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Quân chủng đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như: Sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT), quản lý điều hành bay (QLĐHB); tổ chức diễn tập và tham gia các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng; công tác huấn luyện bay; huấn luyện chuyển loại, đào tạo phi công được duy trì thường xuyên đạt hiệu quả tốt. Quân chủng tổ chức tốt các chuyến bay nhiệm vụ, bay tuần tiễu; diễn tập bắn đạn thật lực lượng phòng không, không quân và các đơn vị phòng không lục quân; tổ chức hội thi, hội thao đảm bảo chất lượng, chặt chẽ, an toàn. Công tác xây dựng Đảng bộ tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt; hoạt động CTĐ, CTCT duy trì có nền nếp, công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác có nhiều cố gắng; công tác xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật có những chuyển biến tốt; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội cơ bản ổn định.

6 tháng cuối năm 2018, Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ, QLVT, QLĐHB. Rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức diễn tập và tham gia diễn tập do cấp trên tổ chức bảo đảm an toàn, chất lượng. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; huấn luyện khai thác làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện hiệp đồng các lực lượng trong Quân chủng và khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ theo quy định. Thực hiện tốt chức năng là Cơ quan chuyên trách Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương và làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng về tác chiến phòng không, tác chiến không quân, xây dựng thế trận phòng không quốc gia, phòng không nhân dân và không quân toàn quân VMTD. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ CTĐ, CTCT; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, quản lý chặt chẽ tư tưởng và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử; công tác hậu cần, kỹ thuật, phòng không lục quân và các mặt công tác khác, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân chủng tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng cần tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu; chú trọng đổi mới nội dung công tác huấn luyện, gắn với thực tiễn chiến đấu; cao tinh thần cảnh giác SSCĐ; QLVT, QLĐHB chặt chẽ, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống, nhất là các tình huống trên không; chú trọng hướng biển, đảo. Thực hiện chấn chỉnh tổ chức lực lượng của Quân chủng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT hiện có, khí tài mới, cải tiến. Duy trì đúng đủ số lượng, chất lượng công tác hậu cần, tài chính. Tiếp tục giải quyết hợp lý, hiệu quả, đúng pháp luật những tồn đọng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quân chủng tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, Quân chủng đã tổ chức trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể (Ban quản lý Dự án VQ2) và 2 cá nhân (Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng; Đại tá Trần Hữu Nam - Phó TMT Quân chủng (nay là Thiếu tướng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu) vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể (Bộ Tham mưu Quân chủng) và 3 cá nhân (Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng; Đại tá Bùi Anh Sơn - Phó trưởng ban Thường trực Ban quản lý Dự án VQ2; Đại tá Nguyễn Hải Quân - Phó trưởng ban quản lý Dự án VQ2) vì có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công Hệ thống cảnh giới bảo vệ vùng trời quốc gia VQ1-M, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: TIẾN MẠNH

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website