7 giờ:41 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 , 2018

Phát huy truyền thống vẻ vang, vượt mọi khó khăn thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội

Phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023).

 Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX. Trước hết, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng 370 đại biểu ưu tú đại diện cho 18 vạn đoàn viên công đoàn trong toàn quân về dự đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công và thành tích, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những chiến công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Công đoàn Quốc phòng.

Phát huy truyền thống vẻ vang, vượt mọi khó khăn thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh:
DƯƠNG TOÀN

Nhìn lại chặng đường đã qua, lớp lớp cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng (ĐVCĐ, CNVC, LĐQP) tự hào về những thành tích đã đạt được. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, được khởi nguồn từ những phong trào “Xây dựng cơ sở, phá kỷ lục”; “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”... những người “lính thợ” đã tự thiết kế, chế tạo thành công các loại súng có độ chính xác cao, kỹ thuật phức tạp trong điều kiện khó khăn, gian khổ, để trang bị cho quân đội ta đánh thắng kẻ thù. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phong trào đoàn viên công đoàn thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”... cùng nhiều phong trào thi đua khác, ngày càng phát huy hiệu quả và không ngừng lan tỏa sâu rộng trong Công đoàn Quân đội, trở thành động lực to lớn, khơi dậy và thúc đẩy tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

QUTƯ, BQP vui mừng thấy rằng, những năm qua, cán bộ, ĐVCĐ đã kế tục và không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Quân đội, bồi đắp bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào công nhân, hoạt động của Công đoàn Quân đội đã có những bước phát triển mới, sáng tạo và toàn diện, tạo khí thế, động lực và môi trường tốt để ĐVCĐ phấn đấu và cống hiến.

Công đoàn Quân đội đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ CNVC, LĐQP; tạo ra nhiều công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao.

Các tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC, LĐQP. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn-Nghĩa tình đồng đội”; quỹ hỗ trợ ĐVCĐ phát triển kinh tế gia đình và các chế độ, chính sách đối với CNVC, LĐQP. Công đoàn Quân đội luôn đồng hành, cùng chung tay xóa đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và BQP.

Những năm vừa qua, cấp ủy đảng, chính ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ CNVC, LĐQP thể hiện tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn quân góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã xuất hiện trong các phong trào thi đua, được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; có hàng trăm lượt tổ chức công đoàn và hàng nghìn lượt cán bộ, ĐVCĐ được Nhà nước, BQP, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng.

Những kết quả trên đây khẳng định sức mạnh và hiệu quả to lớn của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong quân đội; khẳng định sự cống hiến của đội ngũ CNVC, LĐQP đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

QUTƯ, BQP ghi nhận và chúc mừng sự tiến bộ, sự trưởng thành, cùng những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ CNVC, LĐQP; ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong thời gian qua.

Nhân dịp này, QUTƯ, BQP trân trọng cảm ơn Tổng LĐLĐ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, phối hợp hiệu quả đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội trong suốt những năm qua.

Bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, hoạt động Công đoàn Quân đội nhiệm kỳ qua còn những hạn chế, trong báo cáo của Tổng cục Chính trị đã đề cập. Tại đại hội hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí cần thẳng thắn trao đổi, thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ tới. Nhân đây, tôi đặc biệt lưu ý về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị với tổ chức công đoàn, hoạt động của công đoàn. Các cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị cần khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của mình thời gian qua và cần dành sự quan tâm xứng đáng cho tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo ra những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong nước, tình hình chính trị ổn định, kinh tế đang trên đà phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình ”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc; trong đó, đội ngũ CNVC, LĐQP là một trong những lực lượng đông đảo, mà kẻ thù tập trung lôi kéo, chống phá.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, hết sức nặng nề. Quân đội tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế, sắp xếp lại các doanh nghiệp, sẽ tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm của đội ngũ CNVC, LĐQP.

Để xây dựng tổ chức công đoàn trong quân đội vững mạnh, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, QUTƯ, BQP yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Công đoàn Quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ; nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tập trung xây dựng đội ngũ CNVC, LĐQP phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội.

Lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần nhận thức đầy đủ, đề cao trách nhiệm chính trị, tăng cường chỉ đạo phong trào công nhân, hoạt động công đoàn phát triển đúng hướng, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực; quan tâm, động viên, khích lệ ĐVCĐ học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành; giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và chăm lo về mọi mặt cho tổ chức công đoàn hoạt động, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện và vận động cán bộ, ĐVCĐ. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng chính trị, tư tưởng, làm cho đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, LĐQP, có đủ khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật tiên tiến, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại; đặc biệt là những ngành nghề đặc thù phục vụ huấn luyện và SSCĐ của quân đội. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân. Cần đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giải quyết những khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và toàn quốc.

Bốn là, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 425 của QUTƯ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy năng lực làm chủ của công nhân lao động; chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Năm là, tích cực xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVC, LĐQP; không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, học tập để CNVC, LĐQP yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

QUTƯ, BQP tin tưởng rằng, với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn; sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong quân đội những năm tới sẽ tiếp tục có những bước phát triển, trưởng thành, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX, QUTƯ, BQP tặng Công đoàn Quân đội bức trướng “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Xin chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và cán bộ, ĐVCĐ toàn quân sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ! Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

 

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website