11 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 5 tháng 7 , 2018

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Ngày 5-7, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Khối cơ quan Quân chủng PK-KQ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Khối cơ quan Quân chủng PK-KQ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu học tập, quán triệt các Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) thông qua, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến đề nghị các báo cáo viên quán triệt mục đích, yêu cầu Hội nghị; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá; coi trọng liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ của Quân chủng. Các đồng chí cán bộ tham dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới; làm cơ sở cho việc tổ chức, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, nhận thức sai trái, lệch lạc trong đơn vị; khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên lười học nghị quyết. Cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở các cấp cho tất cả các đối tượng trong Quân chủng; bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định; đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Quân chủng xây dựng dự thảo kế hoạch của Đảng ủy Quân chủng thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), thông qua Đảng ủy và triển khai thực hiện trong Đảng bộ và toàn Quân chủng; đưa Nghị quyết vào cuộc sống và các hoạt động của bộ đội.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Quân chủng, thống nhất về ý chí hành động; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh nội bộ đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng lưu ý, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chương trình, kế hoạch hành động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày đầu; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, xử lý theo quy định những sai phạm, nói và làm trái với Nghị quyết của Đảng. Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong Quân chủng, nhanh chóng đưa Nghị quyết thành hiện thực, xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website