15 giờ:46 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 , 2016

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội (6/5/1946-6/5/2016)

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai đúng kế hoạch, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

 Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân chủng đã coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; khắc phục và xử lý cơ bản những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX. Ảnh: HẢI HẠ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2015-2020 (toàn Đảng bộ có 1871 tổ chức đảng đại hội, 100% phiếu hợp lệ, bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, 100% cán bộ chủ trì trúng cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao; sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng hoạt động lãnh đạo có nền nếp, chất lượng tốt).

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã nắm chắc tình hình biến động về tổ chức, lực lượng, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cấp, chuyển giao, sát nhập, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành CTĐ, CTCT (từ năm 2010 đến 2015, toàn Quân chủng đã bổ sung 4.103 cấp ủy viên, thành lập mới 314 tổ chức Đảng, giải thể chuyển giao 259 tổ chức Đảng).

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Quân chủng bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với một số mặt công tác quan trọng... Cục Chính trị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Đồng thời giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt; coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo cho cấp ủy viên các cấp. Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được thực hiện có nền nếp; số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng trong Đảng bộ Quân chủng, cấp ủy các cấp cần triển khai quán  triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên; nâng cao chất lượng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ; kế hoạch xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng TSVM hằng năm; xây dựng quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của các cấp ủy sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Điều lệ Đảng, đề cao tính chiến đấu của đảng viên trong sinh hoạt và công tác. Trong đó, làm tốt việc bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy, bí thư, cán bộ chủ trì; gắn xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD; kết hợp tốt xây dựng các cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì.

Các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là xử lý các tình huống trên những địa bàn phức tạp, trọng yếu. Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nói đi đôi với làm; làm việc có kế hoạch; luôn đề cao tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe cấp dưới, phát huy dân chủ rộng rãi; thường xuyên chăm lo củng cố đoàn kết thống nhất và gương mẫu về mọi mặt. Chống mọi biểu hiện nói không đi đôi với làm, hoặc làm không triệt để, tùy tiện, giản đơn, thiếu khoa học...

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng trong Đảng bộ Quân chủng là vấn đề cơ bản, trọng tâm xuyên suốt, là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đại tá LÊ HỮU ĐA

(Trưởng Phòng Tổ chức Quân chủng PK-KQ)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website