13 giờ:36 phút Thứ tư, ngày 21 tháng 11 , 2018

Học viện PK-KQ:

Nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng GD-ĐT

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Quân chủng và Quân đội; bảo đảm các đối tượng học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đảm nhiệm được chức trách và hoàn thành nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện PK-KQ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và triển khai đồng bộ các hoạt động trong quá trình đào tạo; trong đó, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng (KT&ĐBcL) giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) là nội dung được học viện tổ chức chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng GD-ĐT
Cán bộ Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT Học viện PK-KQ
kiểm tra việc chấm thi của giảng viên.

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo của cơ quan các cấp, các văn bản hướng dẫn, quy định chuyên môn; hằng năm, Học viện PK-KQ đã xây dựng kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng GD-ĐT sát, đúng với tình hình thực tiễn và được triển khai, phổ biến đến toàn thể các đối tượng trong Học viện. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban KT&ĐBCL GD-ĐT Học viện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khoa giảng viên và các đơn vị quản lý học viên tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng đề thi, đáp án và quản lý chặt chẽ; giám sát tốt quá trình thi, kiểm tra kết thúc học phần, môn học, thi tốt nghiệp quốc gia cho các đối tượng học viên; quản lý bài thi chặt chẽ, nghiêm túc, thông báo kết quả thi đúng quy chế. Định kỳ tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về hoạt động khảo sát chất lượng GD-ĐT hằng năm và chất lượng đào tạo của Học viện đối với các bên liên quan; theo chu kỳ quy định, Học viện tiến hành tự đánh giá chất lượng trường và chương trình đào tạo, hiện nay Học viện đang triển khai xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong.

Thượng tá Nguyễn Thế Chiến - Phó trưởng Ban KT&ĐBCL GD-ĐT Học viện, cho biết: “Để công tác GD-ĐT đi vào thực chất, hiệu quả, cơ quan đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; các khoa giảng viên, đơn vị quản lý học viên thành lập Ban chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Hoạt động của lực lượng này được duy trì nền nếp và hiệu quả cao với hình thức, phương pháp đa dạng; tập trung thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác GD-ĐT các khoa giảng viên, đơn vị quản lý học viên; đặc biệt là việc chấp hành Quy chế Quản lý GD-ĐT; hoạt động giảng dạy, học tập trên giảng đường; tổ chức thi kết thúc học phần, môn học, thi tốt nghiệp quốc gia.... Hằng năm, Học viện tổ chức thanh tra toàn diện công tác GDĐT từ 1-2 khoa giảng viên và đơn vị quản lý học viên; thanh tra 100% các đợt thi, kiểm tra đầu vào các đối tượng đào tạo tại Học viện. Thông qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh những trường hợp vi phạm quy chế”.

Hoạt động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung nội dung ngân hàng đề thi, đáp án được tiến hành thường xuyên và đạt chất lượng tốt; công tác quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi, đáp án được thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả. Những năm gần đây, Học viện đã ứng dụng tốt CNTT trong công tác quản lý đề thi và thực hành thi như: Phần mềm “Tự động lựa chọn đề thi”; Phần mềm “Thi trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính”… Qua đó, góp phần bảo đảm tính bí mật, khách quan trong quá trình ra đề thi và thực hành thi. Hoạt động chấm thi được tổ chức và duy trì nghiêm túc; từ năm 2014 đến nay, Học viện tổ chức rọc phách và chấm thi tập trung 2 lần độc lập cho 100% các bài thi tự luận, tổng hợp và thông báo điểm thi chính xác, đúng quy chế cho các đối tượng học viên.

Đại tá Trần Văn Sơn - Trưởng Ban KT&ĐBCL GD-ĐT, cho biết thêm: “Hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng trường và chương trình đào tạo thường xuyên được Học viện quan tâm và thực hiện nền nếp, chất lượng. Cho đến thời điểm này, Học viện đã hoàn thành 2 chu kỳ tự đánh giá chất lượng trường theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng (Chu kỳ 1 từ 2008 đến 2012, Chu kỳ 2 từ 2013 đến 2017). Năm 2018, Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Bộ Tổng Tham mưu kiểm định chất lượng trường. Kết quả, Học viện đạt 10/10 tiêu chuẩn, 57/61 tiêu chí (đạt 93,4%) trong khung đánh giá chất lượng của Bộ GD-ĐT. Ngay sau khi tự đánh giá và kiểm định chất lượng trường, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng GDĐT và kế hoạch hành động sau kiểm định, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, Học viện đã xây dựng kế hoạch đánh giá tổng thể các chương trình đào tạo chính quy và đang tiến hành tự đánh giá 2 chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư kỹ thuật hàng không”.

Để nắm bắt thực trạng chất lượng đào tạo của Học viện, hằng năm, Học viện xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi khảo sát thực tế chất lượng hoàn thành nhiệm vụ các đối tượng học viên ra trường tại các đơn vị trong Quân chủng. Qua đó, thu thập thông tin phản hồi từ các đối tượng học viên và các đơn vị sử dụng về chất lượng các đối tượng đã qua đào tạo tại Học viện; làm cơ sở để Học viện điều chỉnh nội dung, quy trình, chương trình đào tạo và các hoạt động khác; nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn công tác huấn luyện, SSCĐ ở các đơn vị trong Quân chủng.

Từ việc duy trì nghiêm túc và thực hiện hiệu quả công tác KT&ĐBCL GD-ĐT, chất lượng GD-ĐT của Học viện PK-KQ những năm qua đã không ngừng được nâng lên, thực chất và vững chắc hơn. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng, góp phần để Học viện tiếp tục đào tạo hàng vạn cán bộ Phòng không, Không quân các cấp cho Quân chủng, Quân đội có trình độ, phẩm chất, năng lực ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website