9 giờ:33 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 12 , 2018

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng

Ngày 5-12, Đảng ủy Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho gần 200 cán bộ, QNCN khối cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 291. Đại tá Hoàng Văn Lâu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 365 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng
Đại tá Hoàng Văn Lâu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản mà Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng ban hành, gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương"; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 “Về  tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Lâu - Chính ủy Sư đoàn yêu cầu các báo cáo viên xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá; coi trọng liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, từ đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Sư đoàn. Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nắm chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của đơn vị.

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII), tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Sư đoàn; tạo động lực mới, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                          Tin, ảnh: DUY HƯNG, NGỌC HẢI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website