14 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 1 , 2019

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 Cục Hậu cần: Ngày 21-1, Cục Hậu cần Quân chủng tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019.  Đại tá Phạm Xuân Cương – Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đại tá Phạm Xuân Cương - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng
trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Năm 2018, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân chủng đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác bảo đảm hậu cần; lãnh đạo công tác hậu cần đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, hội thi…; xây dựng Cục Hậu cần VMTD. Các mặt hoạt động CTĐ, CTCT được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tình hình chính trị tư tưởng trong Cục ổn định, đoàn kết nội bộ tốt, cơ quan an toàn.

Năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân chủng xác định tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa vai trò công tác tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Tổng cục Hậu cần về các mặt công tác hậu cần, tài chính, kinh tế; tích cực đổi mới phương thức tạo nguồn vật chất hậu cần, thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn hậu cần theo quy định, giữ ổn định và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Coi trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ. Tập trung thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” đó là: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, bảo đảm an toàn bay vững chắc và an toàn trong mọi hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác XDCQ, RLKL, quản lý tình hình chính trị nội bộ; tiếp tục khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Chấp hành nghiêm chỉ thị của Quân chủng về chấn chỉnh tổ chức; biên chế bảo đảm tinh, gọn, mạnh; bảo đảm VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (ÁNH TUYẾT)

Sư đoàn 363: Sáng 21-1, Sư đoàn 363 đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thượng tá Bùi Đức Hiền - Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thủ trưởng Sư đoàn 363 trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

Năm 2018, Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết của Đảng uỷ Sư đoàn lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT); thường xuyên giáo dục, định hướng cho bộ đội nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao, xác định rõ đối tác, đối tượng; chất lượng huấn luyện, SSCĐ không ngừng được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì nền nếp, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên. Công tác kỹ thuật, hậu cần và các mặt công tác khác hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch…

Năm 2019, Sư đoàn xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ CTĐ, CTCT; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững sự ổn định chính trị, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

Tại Hội nghị, Sư đoàn đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018; đồng thời, phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, an toàn, quyết thắng”. (CAO ĐÔNG-HỮU NGHỊ)

Trường Sĩ quan Không quân: Sáng 18-1, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thủ trưởng Trường SQKQ trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
trong phong trào Thi đua, Quyết thắng năm 2018.

Năm 2018, Trường SQKQ đã bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra. Kết quả trong năm toàn trường tổ chức bay được hàng trăm ban, với hàng nghìn giờ bay,  tăng 27,1% so với năm 2017; đào tạo học viên các chuyên ngành tốt nghiệp ra trường đạt 100% yêu cầu, trong đó có 53,5% khá, giỏi; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 17 đề tài và 4 sáng kiến ở các cấp. Tổ chức huấn luyện nhảy dù cho hàng trăm người với hơn một nghìn lượt nhảy bảo đảm an toàn. Bên cạnh công tác huấn luyện và giáo dục đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường còn kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện tham gia giúp nhân dân Khánh Hoà khắc phục hậu quả của 2 cơn bão số 8 và 9 bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Năm 2019, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, khoa học, chắc chắn, lấy chất lượng an toàn làm chính. Trong đó tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục- đào tạo, bảo đảm khi học viên tốt nghiệp ra trường đạt tiêu chí “chuẩn đầu ra”. Cùng với đó, các đơn vị cũng tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời quản lý tốt tình hình chính trị nội bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Đẩy mạnh công tác quản lý đất quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền. Phấn đấu có trên 80% cấp uỷ, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Nhân dịp này, Nhà trường trao thưởng cho 84 tập thể và 492 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018, đồng thời phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.(MAI ĐÔNG)

                                                                                          

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website