8 giờ:35 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 , 2019

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 375 và Nhà máy A32

Ngày 14-2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Hán Văn Nhuận - Phó trưởng Phòng An toàn bảo hộ lao động, Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 375 và Nhà máy A32
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra bảo đảm
an toàn tại Trạm Kiểm định của Nhà máy A32.

Tại Sư đoàn 375 và Nhà máy A32, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2016 - 2018; trong đó tập trung vào việc quán triệt, triển khai các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp; hoạt động của Hội đồng ATVSLĐ, mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên; việc quản lý, theo dõi hoạt động kiểm định kỹ thuật, chấp hành các quy định về ATVSLĐ; quản lý sức khỏe, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp; huấn luyện, thực hiện các chế độ, chính sách về ATVSLĐ; hoạt động của tổ chức công đoàn trong đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Hán Văn Nhuận đã đánh giá cao công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cũng như thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về ATVSLĐ của các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về ATVSLĐ; kiện toàn, bổ sung, bồi dưỡng, huấn luyện các tổ, nhóm, nhân viên phù hợp với các loại hình đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, đăng ký, thống kê, quản lý vũ khí, khí tài, trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên duy trì hoạt động quan trắc; theo dõi và bảo đảm vật chất, chính sách bồi dưỡng cho người lao động; thực hiện các dự án đúng quy định bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho con người…  

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website