9 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 1 , 2017

Các ngành triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều 21-12, các ngành: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng dự và chỉ đạo tại hội nghị của ngành Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng, chủ trì hội nghị ngành Tham mưu; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị ngành Hậu cần; dự hội nghị ngành Kỹ thuật có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm - Phó Tư lệnh Quân chủng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật.

 Ngành Tham mưu: Dự Hội nghị có các đại biểu của một số cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu các cơ quan Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, Học viện, Nhà trường, Tổng công ty, Công ty trong toàn Quân chủng. 
Các ngành triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng,
chủ trì Hội nghị.
Ảnh: TIẾN MẠNH

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại Hội nghị chỉ rõ: Năm 2016, ngành Tham mưu Quân chủng và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; giữ vững an ninh chính trị địa bàn đóng quân; quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng có chuyển biến tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Quân chủng ngày được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho trong tình hình mới.

Năm 2017, ngành Tham mưu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị ở các khu vực trọng điểm, kịp thời xử trí tốt các tình huống; tổ chức lực lượng và duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ từ SCH Quân chủng đến các phân đội; tổ chức tốt lực lượng cơ động, lực lượng trực tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ, năng lực quản lý vùng trời, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT mới, hiện đại; tham gia các cuộc diễn tập với các lực lượng, các quân, binh chủng theo kế hoạch của trên phù hợp với tình hình cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ đã biểu dương ngành Tham mưu Quân chủng trong năm 2016 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ngành Tham mưu Quân chủng tiếp tục có những bước phát triển mới, tham mưu đúng, trúng và kịp thời, giữ vững ổn định chính trị trong toàn Quân chủng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ngành Chính trị: Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2017.

Năm 2016, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân chủng; có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức tiến hành. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX; chủ động, nhạy bén trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo; duy trì có nền nếp CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị nội bộ đơn vị, địa bàn ổn định. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách; hoạt động của các tổ chức quần chúng phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các ngành triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh: KIỀU TUẤN

Năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quán triệt, triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh; chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đoàn, Đại hội Công đoàn các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành Hậu cần: Năm 2016, ngành Hậu cần Quân chủng đã triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Bảo đảm tốt hậu cần cho Quân chủng tăng cường SSCĐ, bay nhiệm vụ, bắn đạn thật, diễn tập, xây dựng công trình; phòng chống dịch bệnh; vận chuyển lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất cho các nhiệm vụ. Tiếp nhận, mua sắm, quản lý, cấp phát thanh quyết toán kinh phí vật chất, trang bị hậu cần kịp thời. Hiệp đồng với Quân chủng Hải Quân vận chuyển lực lượng, vật chất trang bị, xăng dầu bảo đảm cho các đơn vị trên Quần đảo Trường Sa. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai công tác tài chính - kinh tế đáp ứng nhu cầu chi tiêu, sử dụng ngân sách và điều tiết nguồn thu trong Quân chủng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện hậu cần, chú trọng đẩy mạnh xây dựng chính quy. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đạt nhiều kết quả tốt…

Năm 2017, ngành Hậu cần Quân chủng triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu của công tác hậu cần. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thực hiện “một tập trung, ba khâu đột phá” của ngành Hậu cần Quân chủng. Bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017. Tổ chức tiếp nhận, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các chủng loại xăng dầu bảo đảm cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Chú trọng công tác nuôi dưỡng phi công, thành viên tổ bay, học viên bay và tân binh năm 2017. Thực hiện cấp cứu, thu dung điều trị các tuyến đúng quy định, triển khai tốt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý, sử dụng xăng dầu, điện năng, sản xuất chế biến, vận chuyển quân và vật chất...

Ngành Kỹ thuật: Báo cáo trung tâm tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả công tác kỹ thuật đã đạt được trong năm 2016 như: Bảo đảm vũ khí trang bị khí tài (VKTBKT) cho các nhiệm vụ trực ban SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ khác; triển khai thực hiện các dự án cải tiến vũ khí; bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn VKTBKT; sửa chữa vũ khí trang bị; cung cấp vật tư đảm bảo công tác kỹ thuật, củng cố cơ sở bảo đảm kỹ thuật, đầu tư thực hiện triển khai các dự án công nghệ; huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật…

Các ngành triển khai nhiệm vụ năm 2017
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng,
phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: BÍCH PHƯỢNG

Năm 2017, ngành Kỹ thuật bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ các loại VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, biển đảo, bắn đạn thật, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác; tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu các loại VKTBKT mua sắm mới; triển khai thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các dự án cải tiến hiện đại hóa VKTBKT và các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ ở các nhà máy; thực hiện tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa VKTBKT, nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật các loại VKTBKT, đặc biệt là những loại vũ khí mới được trang bị hoặc cải tiến; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung huấn luyện khai thác có hiệu quả VKTB mới, cải tiến và điều chuyển; bảo đảm an toàn trong toàn ngành kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa, hạn chế các vụ mất an toàn ngành Kỹ thuật, uy hiếp an toàn bay do lỗi kỹ thuật. Tập trung xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật Quân chủng, quản lý chặt chẽ kỷ luật công nghệ; duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật theo phân cấp…

TIẾN MẠNH, KIÊN CƯỜNG, ÁNH TUYẾT, BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website