14 giờ:55 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 , 2019

Sư đoàn 363 sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019

Sáng 27-9, Sư đoàn 363 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019. Đại tá Phan Văn Khang - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363, chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 363 sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019 
Đại tá Phan Văn Khang - Phó Sư đoàn trưởng, phát biểu tại Hội nghị.

Sư đoàn 363 sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019
Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trưng bày tại Hội nghị.

Giai đoạn 2015-2019, lãnh đạo, chỉ huy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Sư đoàn 363 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức triển khai toàn diện, sâu rộng, gắn Cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua của Sư đoàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; giảm thiểu mức thấp nhất những vụ việc mất an toàn, nhất là an toàn khi tham gia giao thông. Nhiều mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu được nhân rộng và ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị… Do đó, công tác bảo đảm, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của Sư đoàn ngày càng nền nếp, chính quy. Việc bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời đều đạt và vượt chỉ tiêu về hệ số kỹ thuật; hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo VKTBKT phục vụ huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật và các nhiệm vụ khác của Sư đoàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Phan Văn Khang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp hiệu quả để thực hiện tốt Cuộc vận động trong thời gian tới, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan kỹ thuật; thường xuyên nắm chắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50…

Tại Hội nghị, Sư đoàn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019.

Tin, ảnh: CAO ĐÔNG, HỮU NGHỊ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website