8 giờ:52 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 , 2019

Đánh giá năng lực toàn diện đội ngũ cán bộ chỉ huy và trợ lý

Sau 2 ngày (2 và 3-10), Cục Chính trị đã tổ chức kiểm tra huấn luyện năm 2019 đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục. Kết quả của những ưu điểm, hạn chế không chỉ là căn cứ để đánh giá trình độ của đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý mà còn là cơ sở quan trọng để tăng cường các biện pháp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, trợ lý trong toàn Cục Chính trị thời gian tới.

Đánh giá năng lực toàn diện đội ngũ cán bộ chỉ huy và trợ lý
Thủ trưởng Cục Chính trị kiểm tra kết quả huấn luyện
đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy và trợ lý.

Huấn luyện nghiêm túc

Theo Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT cho toàn Quân chủng, Cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả. Một trong những biện pháp hàng đầu là tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ tổng hợp cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ.

Được biết, xác định năng lực của cán bộ là yếu tố quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, Cục Chính trị luôn coi trọng tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng tổng hợp cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS, nhất là đội ngũ cán bộ, chỉ huy, trợ lý các cơ quan. Ngoài huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng chéo nghiệp vụ, thì huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cũng được Ban Chủ nhiệm, thủ trưởng các phòng, ban coi trọng, duy trì thành nền nếp. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cấp tự giác thực hiện có hiệu quả; góp phần xây dựng cơ quan VMTD, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các buổi huấn luyện Điều lệnh đội ngũ của cơ quan, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo, khẳng định: “Việc duy trì nền nếp huấn luyện điều lệnh, mà cụ thể là Điều lệnh đội ngũ tay không ở cơ quan Cục Chính trị trong những năm qua, đặc biệt thời gian vừa qua đã tạo được hiệu ứng tích cực trong đội ngũ cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bước chuyển biến thể hiện rõ nhất đó là thái độ, trách nhiệm, lễ tiết tác phong trong thực hiện chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục chuẩn mực, chính quy hơn”.

Do đặc thù yêu cầu nhiệm vụ, nên quân số tham gia huấn luyện Điều lệnh đội ngũ ở Cơ quan Cục Chính trị có thời điểm chưa tập trung được cao nhất, tuy nhiên, trên quan điểm duy trì thành nền nếp, lấy huấn luyện tập trung tại Cơ quan Cục làm nền tảng, nòng cốt; tự tổ chức học tập, rèn luyện của mỗi cơ quan, phòng, ban, đơn vị và mỗi cá nhân làm chuyên sâu nên thời gian qua, việc thực hiện nền nếp chính quy và các mặt công tác khác có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, điều lệnh đội ngũ ở Cục Chính trị đã thu được những kết quả nhất định. Thể hiện rõ nhất là các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân đều có tiến bộ rõ nét về cả lý thuyết và thực hành. Tất cả là để nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quân chủng trong giai đoạn phát triển mới.

Kiểm tra chặt chẽ

Trước khi cuộc kiểm tra diễn ra, chúng tôi được Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo  cho biết: “Yêu cầu của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị là cán bộ chỉ huy, trợ lý của Cục Chính trị không chỉ giỏi ngành mình mà còn biết và nắm chắc các ngành khác nên ở đợt kiểm tra lần này, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã đưa ra các kiến thức bao trùm toàn bộ hoạt động CTĐ, CTCT và điều lệnh. Ngoài những kiến thức chung, Ban giám khảo sẽ đưa ra các câu hỏi phụ để đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý trong Cục Chính trị có cơ hội hệ thống lại kiến thức toàn diện. Thông qua kiểm tra, đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý thấy được những ưu điểm, mặt còn hạn chế của mình để tự học, tự rèn, đáp ứng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Theo dõi suốt quá trình kiểm tra, chúng tôi thấy rằng, đợt kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học. Ngoài nội dung kiểm tra nhận thức chính trị, chuyên môn chéo và điều lệnh chung đòi hỏi đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý luôn phải có kiến thức rộng không chỉ ở ngành mình phụ trách, đảm nhiệm, vì câu hỏi kiểm tra  được bốc phiếu ngẫu nhiên để trả lời. Đặc biệt, mỗi đối tượng kiểm tra  đều được Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ với những kiến thức và tình huống linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân. Đa phần cán bộ chỉ huy, trợ lý có kiến thức tổng hợp về chuyên môn, nghiệp vụ CTĐ, CTCT và Điều lệnh đội ngũ tay không. Có được kết quả đó là do công tác huấn luyện ở Cục Chính trị được tiến hành bài bản, có trọng tâm, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ.

Đại tá Mai Văn Tiến - Phó  Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhận xét: “Qua kiểm tra, ngoài những điểm mạnh là chủ yếu thì cũng còn có số ít trợ lý chưa thực sự chủ động, sáng tạo, trình độ chưa thực sự ngang tầm nhiệm vụ, nhất là kiến thức liên thông giữa các ngành còn hạn chế. Những kết quả và cả hạn chế của đợt kiểm tra sẽ được Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện hợp lý để nâng cao năng lực toàn diện của toàn Cục Chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, trợ lý ngang tầm với nhiệm vụ được giao”.

Việc tăng cường huấn luyện, kiểm tra, đánh giá, nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ bằng việc làm cụ thể, thiết thực ở Cục Chính trị trong thời gian vừa qua góp phần cùng Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên giao trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra cán bộ lãnh đạo chỉ huy và trợ lý các phòng ban, đơn vị, Cục Chính trị tiếp tục kiểm tra QNCN là nhân viên ở các phòng, ban đơn vị trong toàn Cục.

 

Bài, ảnh: PHÚ THỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website