10 giờ:34 phút Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 , 2020

Hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50 ở Trung đoàn 935

Những năm qua, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 đã có nhiều biện pháp sát thực trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50); góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa, biên giới Tây Nam và các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng ở phía Nam của Tổ quốc.

Hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50 ở Trung đoàn 935 
Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Trung đoàn 935 bảo đảm kỹ thuật cho ban bay huấn luyện.

Theo Trung tá Đinh Đức Việt - Chính ủy Trung đoàn 935, để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, Trung đoàn đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, quy chế, chương trình hành động, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và thi đua, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đơn vị tổ chức bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu, diễn đàn thanh niên, nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ bằng hình thức sân khấu hóa... Các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn thường xuyên giáo dục, quán triệt làm rõ ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50, coi mỗi mục tiêu của Cuộc vận động là một nội dung lớn của Phong trào thi đua quyết thắng, qua đó đã làm cho bộ đội có nhận thức đúng đắn về phương châm “giữ tốt, dùng bền”, thấy được khó khăn, thuận lợi, thực trạng VKTBKT của đơn vị, xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung của Cuộc vận động.

Bên cạnh đó, Trung đoàn quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo phân cấp; tiến hành rà soát, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật đi học tại các trường trong và ngoài nước. Trong công tác quản lý VKTBKT, quản lý các cơ sở kỹ thuật, Trung đoàn chú trọng công tác quản lý trên 3 mặt (số lượng, chất lượng và tính đồng bộ của VKTBKT). 100% các trang thiết bị, vật tư kỹ thuật nhóm I và nhóm II được đăng ký quản lý chặt chẽ. Trung đoàn tiến hành phân cấp trách nhiệm trong hệ thống quản lý cụ thể đến từng đầu mối, từng cá nhân, bảo đảm tất cả VKTBKT có trong biên chế đều được quản lý một cách chặt chẽ, rõ ràng, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng. Công tác bảo quản và sử dụng cơ sở bảo đảm kỹ thuật đạt kết quả tốt. Công tác đăng ký thống kê, báo cáo các số liệu thường xuyên cập nhật đúng tình hình công tác kỹ thuật tại đơn vị. VKTBKT được kiểm kê đăng ký chính xác cả về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ; hệ thống sổ sách mẫu biểu đăng ký ngày càng hoàn thiện, thống nhất.

Trung đoàn thường xuyên tổ chức duy trì nghiêm công tác kiểm tra, bảo dưỡng, tăng hạn và khắc phục hỏng hóc, bảo đảm VKTBKT luôn SSCĐ. Từ năm 2015 đến 2019, đơn vị đã thực hành kiểm tra chu kỳ 12 tháng với 22 lần chiếc, bảo dưỡng 24 tháng với 24 lần chiếc, tăng hạn máy bay 10 lần chiếc, tăng hạn động cơ 23 lần chiếc, sửa chữa 661 lượt hỏng hóc kỹ thuật hàng không…

Công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT, an toàn trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin và thực hành tiết kiệm cũng được Trung đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt là đơn vị đã khôi phục, sửa chữa thành công nhiều hỏng hóc trên các loại VKTBKT làm vật tư dự phòng, thay thế và làm trang bị huấn luyện, góp phần tăng được tuổi thọ và giờ hoạt động của khí tài, tiết kiệm cho ngân sách. Giai đoạn 2015-2019, Trung đoàn đã có 24 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực, ứng dụng vào thực tiễn đã giải quyết khó khăn trong bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của đơn vị.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019 của Trung đoàn 935 đã góp phần cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, bảo đảm an toàn bay, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website