20 giờ:35 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14-5, Đảng bộ Lữ đoàn 28 đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
T
hiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Lữ đoàn 28 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trí tuệ tập thể, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là nhiệm vụ thi công công trình, nhất là các công trình ngầm; khả năng tổ chức thi công độc lập của các tiểu đoàn, đại đội được khẳng định rõ nét; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đời sống cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện. Nền nếp, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được duy trì thường xuyên có hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Lữ đoàn 28 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, vận dụng, tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo sát, đúng với thực tiễn của Đảng bộ Lữ đoàn; nghiên cứu, đánh giá đúng đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm tốt công binh, công trình cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân chủng PK-KQ. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự gương mẫu; toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “2 khâu đột phá”: Đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng thi công công trình theo đúng phương châm “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả”. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị.

Đảng bộ Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Đảng bộ Lữ đoàn 28 cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của trên và “2 khâu đột phá” mà Đại hội đã xác định. Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 103 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi quân nhân. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan với kết quả mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chủ động làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết, quản lý đất quốc phòng, bảo đảm mặt bằng thi công, tiến độ thi công và bí mật công trình, góp phần địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn.

 Đại hội đã dân chủ bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website