17 giờ:3 phút Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 , 2020

Nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội

Báo cáo chính trị là một trong những văn kiện cơ bản nhất của đại hội đảng các cấp, có giá trị tổng kết sâu sắc, toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; đồng thời đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Để đại hội đảng các cấp diễn ra thành công, một trong những nội dung được Đảng ủy Sư đoàn 367 chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là xây dựng tốt Dự thảo Báo cáo chính trị nhằm đánh giá đúng những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo sát đúng cho nhiệm kỳ tới.

Nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội
Tổ văn kiện Trung đoàn 276 thảo luận hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. 
Ảnh: CTV

Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367, cho biết: Quán triệt chỉ thị của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Sư đoàn 367 đã ban hành Chỉ thị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giao Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc đến các tổ chức đảng cấp dưới. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng cấp dưới đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn, Thường vụ Đảng ủy đã ra quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban giúp việc đại hội bao gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Bảo vệ, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ. Việc soạn thảo các văn kiện đại hội, trọng tâm Báo cáo chính trị của Đảng bộ là nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện. Báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá khách quan, sâu sắc, toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện các mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ; tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá; xây dựng chỉnh đốn đảng; xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, thiết thực. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện của cấp trên cũng như điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Được biết, để chuẩn bị tốt Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 367 nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ cuối năm 2019, Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành tổng hợp nội dung đề xuất của các ủy viên phụ trách trên từng lĩnh vực công tác; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành và đề xuất của các cơ quan chức năng, xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ. Đến hết tháng 4-2020, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã tổ chức 3 hội nghị cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội, trọng tâm là Dự thảo Báo các chính trị của Đảng bộ. Qua mỗi lần Thường vụ họp cho ý kiến, Dự thảo Báo cáo chính trị lại được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hơn. Trước khi báo cáo Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã gửi Dự thảo Báo cáo chính trị xuống 100% các tổ chức đảng trực thuộc để lấy ý kiến đóng góp. Qua đó đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các cấp ủy cấp dưới, góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đảng bộ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của trên và ý kiến đóng góp của các đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở trong toàn Sư đoàn, trong thời gian tới, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sư đoàn sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Đại hội đại biểu đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Như Thân - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn, cho biết: “Quán triệt chỉ thị của Đảng ủy Sư đoàn; hướng dẫn của Phòng Chính trị, công tác chuẩn bị đại hội được tất cả các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Sư đoàn tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và khoa học. Việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội được các cấp ủy đặc biệt quan tâm nên có chất lượng tốt, bảo đảm các yêu cầu về bố cục, kết cấu, nội dung và dung lượng. Thực tế đại hội cấp chi bộ và đảng bộ bộ phận trong toàn Đảng bộ Sư đoàn vừa qua cho thấy, việc chuẩn bị Dự thảo Báo cáo chính trị có chất lượng tốt đã góp phần rất lớn vào thành công của đại hội”. 

Hiện nay, các cấp ủy cơ sở trực thuộc và Đảng ủy Sư đoàn đang tích cực hoàn tất mọi mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Việc nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của đại hội.

CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website