15 giờ:59 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 7 , 2020

Đảng bộ Sư đoàn 371 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày (12 và 13-7), Đảng bộ Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Sư đoàn 371 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Sư đoàn 371 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sư đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo Sư đoàn tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn đã đề ra. Nổi bật là: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), quản lý điều hành bay (QLĐHB), diễn tập, ngắm khan, ném bom học tập, huấn luyện chuyển loại làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới. Trình độ, khả năng SSCĐ, chất lượng bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin ngày càng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội từng bước được cải thiện.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sư đoàn 371 xác định: Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 và Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “3 khâu đột phá” (Nâng cao trình độ SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện bay (HLB), bảo đảm an toàn bay (ATB). Chấp hành nghiêm quyết định về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Sư đoàn).

Đảng bộ Sư đoàn 371 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Sư đoàn 371 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X ra mắt đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Bùi Anh Chung biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả trong công tác lãnh đạo mà Đảng bộ Sư đoàn 371 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sư đoàn 371 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Sư đoàn; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao cảnh giác, có thái độ đúng đắn, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Sư đoàn thực chất, vững chắc, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay và chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là HLB, bảo đảm ATB; đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp ATB; huấn luyện làm chủ VKTBKT, nhất là VKTBKT mới, cải tiến. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ ngoại ngữ và xử lý các vấn đề nảy sinh cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ ở đơn vị cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn Sư đoàn; thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ, bảo đảm đơn vị an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông.

Với tinh thần “Đoàn kết, toàn diện, phát triển”, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 371 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website