14 giờ:21 phút Thứ tư, ngày 5 tháng 8 , 2020

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị ở Trung đoàn 228

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của một đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng ủy Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 luôn coi trọng, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị ở Trung đoàn 228
Trung tá Nguyễn Văn Phương - Chính ủy Trung đoàn động viên Kíp chiến đấu Đại đội 4 tại thao trường.

Trung tá Nguyễn Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 228, khẳng định: Cùng với tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT nói chung, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; trọng tâm là thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch CTĐ, CTCT của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, Đảng ủy Trung đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, triệt để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong cuộc sống. Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn của đơn vị, trong 6 tháng đầu năm, Trung đoàn đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ và giữa cán bộ với chiến sĩ. Đồng thời, Trung đoàn làm tốt công tác dân vận, quan tâm chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn và hậu phương Quân đội, qua đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân và gia đình quân nhân. Kết quả giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2020 của Trung đoàn 228 có trên 82% khá, giỏi, trong đó 20% giỏi; đơn vị đạt tiêu chuẩn xây dựng môi trường văn hóa tốt; cán bộ, chiến sĩ quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội. Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các chị bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; nhận xét, đánh giá chặt chẽ, cụ thể kết quả lãnh đạo trên từng tiêu chí và quy rõ trách nhiệm tới từng tập thể, cá nhân.

Tại Đại đội 4, trong nghị quyết hằng tháng luôn xác định trọng tâm nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng Đại đội vững mạnh về chính trị, từ đó phân công cán bộ phụ trách và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Thượng úy Nguyễn Việt Dũng - Chính trị viên Đại đội 4, cho biết: “Thời gian qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của ngày Đảng, Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, sinh hoạt tập thể quân nhân… nhằm phát huy dân chủ trong toàn đơn vị. Cấp trên tiếp xúc, đối thoại với cấp dưới, cán bộ gặp gỡ, tâm tình cùng chiến sĩ, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, các chi bộ trong Đảng bộ Trung đoàn 228 đã tăng cường sự lãnh đạo đối với đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt chế độ ngày Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy luôn quan tâm, kiện toàn, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2020; phối hợp đoàn cơ sở xã Hương Lạc tổ chức “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020” chặt chẽ an toàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần nâng cao mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Những kết quả, thành tích đạt được những năm qua là động lực để Đảng ủy Trung đoàn 228 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website