11 giờ:21 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 , 2020

Quân ủy Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Quân ủy Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác KT, GS trong toàn Đảng bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra. UBKT Quân ủy Trung ương và UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng. Công tác KT, GS đã góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quân ủy Trung ương xác định: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo quan điểm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng KT, GS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện quy định, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường KT, GS kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định và thẩm quyền. Kiên quyết xử lý, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị, uy tín của Đảng, sự phát triển của Đảng bộ Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu thời gian tới, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, sự tác động mặt trái cơ chế thị trường, các vấn đề phức tạp nảy sinh từ thực tiễn; để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu về công tác KT, GS, có lãnh đạo, có kiểm tra và là chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng, góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm túc, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương về công tác KT, GS ngay từ đầu nhiệm kỳ; các tổ chức đảng chủ động rà soát, xây dựng quy chế, chương trình công tác KT, GS và triển khai thực hiện chặt chẽ, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Thực hiện tốt Quan điểm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; công tác KT, GS phải nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu, sớm phát hiện, chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, không để trầm trọng hơn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công tác KT, GS của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát ở từng cấp. Quan tâm xây dựng UBKT, cơ quan kiểm tra các cấp vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT, GS đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website