16 giờ:33 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 10 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam

Từ ngày 5 đến 7-10, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 367.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Nhà máy A42.  

Tại khu vực miền Nam, Đoàn công tác của Quân chủng do Thiếu  tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 của Trung đoàn 276, Trung đoàn 263, Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367); Nhà máy A29, Nhà máy A42 (Cục Kỹ thuật). Đoàn đã trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trên 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật). Trong đó, tập trung kiểm tra việc duy trì nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT); nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; công tác huấn luyện chiến đấu; công tác sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật...

Trong 9 tháng năm 2020, các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: SSCĐ, QLVT; hiệp đồng tác chiến phòng không, không quân khu vực; huấn luyện tham gia diễn tập, hội thao do Quân chủng tổ chức đối với lực lượng tên lửa phòng không tiếp nhận, sửa chữa VKTBKT đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh, chất lượng VKTBKT xuất xưởng đảm bảo tốt; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ...

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Kiểm tra Xưởng kỹ thuật Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Tại khu vực miền Trung, Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật Sư đoàn 372, Sư đoàn 375. Trong 3 ngày, Đoàn đã kiểm tra các nội dung: Bảo đảm kỹ thuật cho SSCĐ; công tác kỹ thuật thường xuyên; xây dựng chính quy ngành và thực hiện Cuộc vận động 50...

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, 9 tháng đầu năm 2020, Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 đã bám sát Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Tư lệnh Quân chủng, Điều lệ công tác kỹ thuật và hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chức năng, triển khai đồng bộ và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật, cụ thể: Bảo đảm tốt, kịp thời vũ khí, trang bị, khí tài cho SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay; huấn luyện, hội thao, hội thi, bảo đảm an toàn bay. Thực hiện tốt các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, định kỳ, niêm cất theo đúng kế hoạch, đúng quy trình, quy tắc an toàn đảm bảo chất lượng tốt. Chủ động, tích cực trong phòng chống cháy nổ, phòng chống bão, lụt; đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Kết luận kiểm tra, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu và khắc phục triệt để những tồn tại, khuyết điểm mà các đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm và thực chất công tác SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay trong phạm vi được giao. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu, xây dựng bài tập sát với kế hoạch chiến đấu và điều kiện thực tế; làm tốt công tác hiệp đồng, điều chỉnh đảm bảo quân số cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu, huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Đồng thời, nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT và chất lượng xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; đảm tốt kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác. 

CÔNG GIANG, HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website