10 giờ:41 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 10 , 2020

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở Trung đoàn 228

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc mở rộng và phát huy dân chủ, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị; hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy được củng cố, tăng cường; góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở Trung đoàn 228
Buổi sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31, Trung đoàn 228.

Trung tá Nguyễn Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn khẳng định: “Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã có nhiều biện pháp thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng thực hiện quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, chủ động đổi mới cơ chế, phương pháp, hình thức trong thực hiện”.

Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy Trung đoàn đã chú trọng xây dựng sự đoàn kết, dân chủ trong đơn vị, trước hết là trong tổ chức đảng các cấp; trong đó, coi trọng giữ vững nguyên tắc “tập trung, dân chủ” trong sinh hoạt đảng; khắc phục được biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, mất dân chủ; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm vào những thời điểm, giai đoạn và nhiệm vụ quan trọng; giải quyết triệt để khâu yếu, mặt yếu làm chuyển biến tình hình đơn vị. Nhờ vậy, trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Trung đoàn thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình giáo dục theo quy định; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng thiết thực và hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ và giữa cán bộ với chiến sĩ. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đội ngũ cán bộ các cấp đã thường xuyên bám sát, nắm chắc tư tưởng của bộ đội, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong tư tưởng của từng cá nhân, góp phần ngăn chặn những hành động tự phát trong ứng xử, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, niềm tin giữa chiến sĩ với cán bộ, giữa cấp dưới với cấp trên... Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ và chiến sĩ thuộc quyền được thực hiện có nền nếp, đúng phân cấp theo quy định. Thông qua đối thoại, cán bộ, chiến sĩ hiểu nhau hơn, nhiều chiến sĩ đã mạnh dạn chia sẻ những trăn trở, khó khăn, vướng mắc, vì vậy, tình hình vi phạm kỷ luật giảm đáng kể. Cùng với đó, Đảng ủy Trung đoàn còn chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Việc phân tích, đánh giá chất lượng, trình độ, năng lực của cán bộ hằng năm cũng được thực hiện dân chủ, công khai, nghiêm túc, là căn cứ để cấp ủy bố trí và đề nghị cấp trên bổ nhiệm cán bộ. Trên cơ sở quy định, Trung đoàn chỉ đạo chặt chẽ việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng, như: Chế độ phép, nâng lương, phong quân hàm... bảo đảm dân chủ, công khai, đúng chính sách, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên; đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ phụ cấp đặc thù... góp phần ổn định tư tưởng và tổ chức, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chọn khâu đột phá về chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn, xây dựng chính quy, kết hợp với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cảnh quan môi trường đơn vị luôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hoàn thành tốt, một số mặt công tác hoàn thành xuất sắc; công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính, chế độ chính sách; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được đảm bảo; quan hệ giữa đơn vị với cấp ủy chính quyền, nhân dân nơi đóng quân ngày càng được củng cố tăng cường. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân ở đơn vị đã duy trì thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt theo quy định, phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò tập hợp quần chúng trong tổ chức các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Có thể khẳng định, nhờ phát huy dân chủ rộng rãi, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Trung đoàn 228 đã đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy được trí tuệ, sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Hiệu quả từ những giải pháp phát huy dân chủ ở cơ sở là “chìa khóa” để tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, tạo động lực để Trung đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng đơn vị VMTD.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website