8 giờ:54 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 6 , 2021

Những vấn đề rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân chủng Phòng không - Không quân

Bài 2: Niềm tin từ những kết quả đạt được

Trong sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021, toàn Quân chủng có 3 tập thể, 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 16 tập thể, 23 cá nhân được Chính ủy Quân chủng tặng bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp cơ sở. Con số đó phần nào khẳng định sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân chủng.

Bài 2: Niềm tin từ những kết quả đạt được
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 vào lăng viếng Bác năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Quân chủng tổ chức vừa qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn Quân chủng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Quân chủng là một khối thống nhất về tư tưởng và hành động. Đảng bộ Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh nhiều cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn Quân chủng có 9.750 tập thể; 96.150 cá nhân được khen thưởng trong Phong trào Thi đua quyết thắng, trong thực hiện các cuộc vận động và thực hiện các nhiệm vụ; đã triển khai thực hiện 07 dự án, đề tài cấp Nhà nước; triển khai thực hiện và đưa vào áp dụng thực tế hơn 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Quân chủng, hàng trăm sáng kiến cấp cơ sở... Có được kết quả đó là do đại đa số cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã thấm nhuần, vận dụng linh hoạt, tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tìm hiểu những kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Cục Chính trị, một trong ba tập thể được Bộ Quốc phòng khen thưởng trong đợt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cho biết: “Mỗi cơ quan, đơn vị đều có những kinh nghiệm, cách làm khác nhau phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Điều quan trọng nhất chính là việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể trong những công việc hằng ngày của cán bộ, trợ lý, nhân viên, HSQ-BS trong Cục Chính trị được diễn ra toàn diện, do đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa và đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đó có phần quan trọng từ việc xác định những trọng tâm cần phải giải quyết để tập trung lãnh đạo và gắn chặt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ với xác định các khâu đột phá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Ví như, năm 2021, 3 khâu đột phá được Đảng ủy Cục Chính trị xác định về tập trung nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT...; về bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trợ lý cơ quan... và về nâng cao chất lượng  xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.... đều gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05. Quyết liệt triển khai các biện pháp trong nêu gương, bồi dưỡng trúng, kiểm tra đánh giá đúng đã tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có phẩm chất, bản lĩnh, nhân cách và văn hóa đặc trưng của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Là 1 trong 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng trong sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đại tá Nguyễn Đình Tùng - Giám đốc Nhà máy A40, (Bộ Tham mưu Quân chủng) rất khiêm tốn khi nói về mình. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho rằng, là công dân Việt Nam, đặc biệt đã là người lính đứng trong hàng ngũ của Đảng thì phải luôn xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không những là trách nhiệm mà còn là thể hiện lòng kính trọng, tình cảm thiêng liêng trước công lao của Người. Chính vì vậy, việc ra sức cống hiến năng lực, trí tuệ, sức lực vì nhiệm vụ không những là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà đó còn là vinh dự. Bởi khi người lính đã thề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước đồng đội mà không thực hiện tốt được thì đâu còn xứng đáng. Được khen thưởng là vinh dự. Tuy nhiên, những người chưa được khen thưởng, không phải họ chưa thực hiện tốt Chỉ thị 05 mà cũng như bó đũa chọn cột cờ. Bản thân Đại tá Nguyễn Đình Tùng chỉ đại diện để nhận phần thưởng đó, chứ công sức là của tập thể. Anh tâm niệm rằng, với người lính, khi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao đã là phần thưởng tinh thần lớn để họ tiếp tục phấn đấu, vươn lên. Đây cũng là tâm nguyện chung mà mọi cán bộ, CN&VCQP Nhà máy A40 luôn thấm nhuần và tự giác thực hiện.

Từ Mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc, Đại úy Phạm Huy Hải - Trạm trưởng Trạm Ra đa 23, Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, một trong 23 cá nhân được Chính ủy Quân chủng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2021, cho biết:  “Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đã góp phần rất quan trọng để đơn vị vươn lên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh tiếp tục giữ vững nền tảng tư tưởng; hun đúc động lực tích cực, làm sâu sắc hơn bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, Chỉ thị 05 còn làm sinh động hơn đời sống, sinh hoạt, huấn luyện, SSCĐ ở đơn vị, từ đó nhận thức được vinh dự, trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao để vươn lên cống hiến”.

>>> Bài cuối: Để thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả hơn

PHÚ THỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website