15 giờ:24 phút Thứ hai, ngày 9 tháng 8 , 2021

Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể thao, phòng chống bệnh tật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch "Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025".


 

Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể thao, phòng chống bệnh tật
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình Sức khỏe Việt Nam”.

Việc tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT cần bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân. Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư để phát triển phong trào TDTT trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trên là tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT đúng cách, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao; lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện TDTT.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục TDTT là đơn vị chủ trì, phối hợp các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, các vụ, đơn vị liên quan xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ nhân viên chuyên môn nòng cốt cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành. 

Bộ cũng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quan tâm, hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

 
Theo baochinhphu.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website