11 giờ:57 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 9 , 2021

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ VI (2021-2026)

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ

Trong 2 ngày (27 và 28-9), tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ VI (2021-2026). Dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Tham dự Đại hội có 94 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân chủng.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ
Quang cảnh Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ và phát triển”, Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân chủng giai đoạn 2016-2021; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân chủng giai đoạn mới. Đại hội tiến hành thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ
Các đại biểu dự Đại hội.

Giai đoạn 2016-2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới đã có sự phát triển vững chắc, toàn diện. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân chủng luôn phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, hăng hái thi đua tích cực học tập, cần cù sáng tạo tổ chức hoạt động đúng hướng, thiết thực với nhiều nội dung và hình thức phong phú, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng của Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”. Giai đoạn 2016-2021, Phụ nữ Quân chủng có 7 lượt tập thể và 3 cá nhân được khen cấp Trung ương Hội; 11 tập thể, 18 cá nhân được nhận bằng khen cấp Tổng cục Chính trị; 121 tập thể và 170 cá nhân nhận bằng khen cấp Quân chủng, 475 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ
Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.
Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Giai đoạn 2021-2026, Đại hội xác định Phụ nữ Quân chủng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, tích cực học tập nâng cao trình độ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng Phụ nữ Quân chủng PK-KQ đạt tiêu chí: “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ; tích cực tham gia các phong trào phụ nữ toàn quốc, toàn quân, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đại hội đã xác định 2 khâu đột phá giai đoạn 2021-2026 là: Tập trung bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong thời kỳ mới; Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hiệu quả hoạt động phong trào; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Quân chủng PK-KQ
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Lâm Quang Đại chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Quân chủng giai đoạn vừa qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và hội phụ nữ các cấp thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của QUTW, BQP; chỉ đạo, hướng dẫn của TCCT về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. Xây dựng mỗi tổ chức Hội có một mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với thực hiện Phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”; Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” và 2 khâu đột phá đã xác định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy hội phụ nữ ở từng cơ quan, đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy năng lực, sở trường, thế mạnh của phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác. Coi trọng phát hiện, lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động linh hoạt, năng lực tổ chức thực tiễn đa dạng, phong phú. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; cụ thể hóa các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái” của phụ nữ Quân đội thành các tiêu chí, nội dung Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân chủng PK-KQ trí tuệ - Bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc; xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới” sát với điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần trách nhiệm, tích cực, khẩn trương và phát huy dân chủ, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng lần thứ VI (2021-2026) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn, bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ hơn 3.000 cán bộ, hội viên Phụ nữ trong Quân chủng đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Bài, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website