8 giờ:35 phút Thứ sáu, ngày 22 tháng 10 , 2021

Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân luôn phát huy truyền thống của dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng kiên cường, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc
Tổng hợp một số hình ảnh huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng PK-KQ hiện nay.

Đã đánh là thắng

Ngày 22-10-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Sau này, do yêu cầu nhiệm vụ, Quân chủng PK-KQ được tách ra thành Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân. Vào thời điểm thành lập, Quân chủng PK-KQ có ba lực lượng đang trong quá trình xây dựng là pháo cao xạ, ra-đa và không quân.

Đến năm 1999, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sắp xếp, củng cố một số quân chủng, binh chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh, Chủ tịch nước đã ký Sắc lệnh số 03/L-CTN về việc hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) như hiện nay.

Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bộ đội pháo phòng không đã bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, làm cho quân địch ở Điện Biên Phủ hoàn toàn bị cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại đoàn bộ binh bao vây, áp sát, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội PK-KQ tiếp tục vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công vang dội; điển hình là Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, đã đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận, từ đó tạo ra lợi thế cho ta trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris đầu năm 1973. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân chủng PK-KQ đã bắn rơi 2.635 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên miền Bắc, bao gồm đủ các kiểu loại hiện đại nhất của không quân Mỹ; tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái.

Với những thành tích và chiến công xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, toàn Quân chủng PK-KQ có 146 lượt đơn vị được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân; 2 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 140 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng hàng nghìn huân, huy chương các loại tặng cho các tập thể và cá nhân.

Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang

Hiện nay, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời Tổ quốc đối với Quân chủng PK-KQ đặt ra yêu cầu ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương, đòi hỏi phải có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo. Để Bộ đội PK-KQ phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại”, trong đó có Quân chủng PK-KQ. Xác định đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp mọi tổ chức, mọi lực lượng, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu dài hạn: “Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo đó, Quân chủng triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: Con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị; nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Quân chủng thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là đối tượng tác chiến phòng không để có những phương án tác chiến chính xác, kịp thời, phù hợp với điều kiện của ta. Phát huy khả năng và hiệu quả chiến đấu cao nhất của từng lực lượng, từng đơn vị trong Quân chủng. Bảo đảm chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhất là trước khả năng địch tấn công từ trên không, trên biển; bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đặc biệt, tiếp tục làm tốt vai trò làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không, không quân, phòng không nhân dân, tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Cùng với đó, tập trung xây dựng các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tinh nhuệ về tổ chức, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”.

Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng cho biết, năm 2021, Quân chủng đang tiếp tục tập trung thực hiện “3 khâu đột phá” được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Chấn chỉnh tổ chức, biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập trung huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, cải tiến, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân chủng.

Cũng theo Trung tướng Lâm Quang Đại, để thực hiện tốt các khâu đột phá đã được xác định, toàn Quân chủng đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh; chấn chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với từng lực lượng, từng loại hình tổ chức; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản quân số biên chế khối cơ quan Quân chủng, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, khoa học quân sự; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao (phi công, cán bộ chỉ huy tham mưu, kỹ sư và nhân viên chuyên môn kỹ thuật) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp đào tạo; xây dựng các học viện, nhà trường trong Quân chủng chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học ngoại ngữ, tin học; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện và đào tạo; tăng cường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu trong nước, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Tích cực nghiên cứu lý luận, phát triển nghệ thuật tác chiến và cách đánh của các lực lượng PK-KQ với các đối tượng tác chiến có trang bị vũ khí công nghệ cao, trong điều kiện “phi tiếp xúc”.

Được biết, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, Bộ tư lệnh Quân chủng đã chủ động tham mưu chính xác cho cấp trên về biện pháp xử lý các tình huống tác chiến trên mặt trận đối không. Sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý đúng, nhanh nhạy các tình huống phức tạp. Lực lượng Phòng không; Không quân; không quân toàn quân, phòng không nhân dân thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc. Trong xây dựng hiện đại hóa, Quân chủng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại của các lực lượng như: Không quân; Ra đa; Tên lửa; Cao xạ; Phòng không lục quân. Ưu tiên đầu tư vũ khí, trang bị, phương tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, cứu hộ, cứu nạn... Thực hiện tốt việc phát huy nội lực, chủ động ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ để sản xuất, nâng cấp, cải tiến, sửa chữa nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật của một số loại vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Chú trọng tích hợp dây chuyền, năng lực công nghệ của các nhà máy, phát huy sức mạnh của nền công nghiệp Việt Nam trong phục vụ nhiệm vụ quốc phòng nói chung và nhiệm vụ của Quân chủng nói riêng, từng bước loại khỏi biên chế những trang bị kỹ thuật cũ, hỏng. Tích cực nghiên cứu khai thác vật tư, kỹ thuật từ các nguồn trong nước và nước ngoài, chú trọng các nước bạn bè truyền thống. Bên cạnh đó, quân chủng còn đặc biệt coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bởi đây là nhân tố quyết định, điều kiện tiên quyết để tiếp thu khoa học - kỹ thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Tăng cường số lượng cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài; phải đi đầu, đón trước và đồng bộ với mua sắm vũ khí, khí tài trang bị. Đồng thời, có đội ngũ cán bộ tiếp thu tối đa khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để khai thác, ứng dụng ở trong nước; chủ động bồi dưỡng, đào tạo con người có khả năng làm chủ được VKTBKT mới, hiện đại.

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng luôn phát huy truyền thống của dân tộc, bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", "Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng kiên cường; đã, đang và sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, viết tiếp những trang sử hào hùng trong kháng chiến, cũng như trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
NGÔ TIẾN MẠNH - NGUYỄN VĂN MINH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website