14 giờ:0 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 12 , 2021

Cục Chính trị triển khai công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Sáng 28-12, Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì hội nghị. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo kết quả thực hiện CTĐ, CTCT năm 2021 nêu rõ: Năm qua, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng được triển khai toàn diện và hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Trong đó nổi bật là quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2021 chặt chẽ, nghiêm túc; đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và hệ thống quy chế lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Quân chủng đã tổ chức tốt các hoạt động chính sách, dận vận, “đề ơn đáp nghĩa” trong dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày truyền thống; tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đóng quân cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành Chính trị triển khai công tác đảng, công tác chính trị năm 2022
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022, Quân chủng tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa, chấn chỉnh tổ chức lực lượng. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Quán triệt thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 của Đảng ủy Quân chủng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nguyên tắc, chế độ, nền nếp CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành Chính trị triển khai công tác đảng, công tác chính trị năm 2022
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Cục Chính trị triển khai công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho bộ đội hiểu sâu về nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Quân chủng. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả “3 khâu đột phá” mà Nghị quyết Đảng ủy Quân chủng đã xác định; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng; thực hiện tốt công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng chính quy về CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website