14 giờ:31 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 , 2022

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội (26-2-1947 - 26-2-2022)

Ngành Chính sách Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sự hình thành và phát triển của ngành Chính sách Quân đội gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế và được đầu tư mua sắm, cải tiến VKTBKT; thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay với yêu cầu cao. Điều kiện địa bàn đóng quân của các đơn vị rộng trên nhiều tỉnh (thành phố); đối tượng lao động đặc thù đa dạng; đời sống kinh tế của gia đình SQ, QNCN, CN&VCQP và HSQ-BS còn nhiều khó khăn, từ đó tác động đến kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Trước yêu cầu xây dựng Quân chủng có sự phát triển mới, nhiệm vụ công tác chính sách phải triển khai khối lượng lớn và yêu cầu cao, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đối tượng chính sách, góp phần để Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngành Chính sách Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện toàn diện các mặt công tác chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà đồng đội tặng gia đình Thượng úy QNCN Tống Thị Hiền
- Nhân viên hậu cần Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Trên cơ sở quán triệt, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, phương hướng lãnh đạo công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn, quyết định của cơ quan cấp trên; các cơ quan, đơn vị đã kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách của một số đối tượng, chức danh bảo đảm cho phù hợp với thực tế nhiệm vụ của các đơn vị trong Quân chủng, như: Chế độ phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ; chế độ chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan tại ngũ hi sinh, từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang QNCN, công chức quốc phòng theo Nghị định số 21 của Chính phủ; Quyết định số 306/2000/QĐ-BQP quy định chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hi sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn; Thông tư số 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chế độ về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với các đối tượng; kịp thời thực hiện điều chỉnh khi có thay đổi của Chính phủ, 100% đối tượng được lĩnh đúng, nhận đủ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định. Theo chức năng và thẩm quyền, các đơn vị đã làm tốt việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ chính sách của mọi đối tượng; kịp thời xét duyệt bổ sung quân nhân được hưởng và thôi hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chế độ thôi phục vụ tại ngũ theo Nghị định số 21 của Chính phủ; thực hiện trợ cấp 1 lần cho các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi, phục viên, những trường hợp hy sinh, từ trần... đúng quy định. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị định số 116 của Chính phủ (nay là Nghị định 76); quá trình tổ chức thực hiện tiến hành thẩm định xét duyệt chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng đối tượng theo quy định. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiến hành lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và giải quyết chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho các SQ, QNCN phục viên, chuyển ngành, xuất ngũ; cấp mới và chốt hàng nghìn sổ BHXH; công tác quản lý, giữ gìn và bổ sung các nội dung trong sổ BHXH được duy trì chặt chẽ, chính quy, đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 31 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH - BQP về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh không còn giấy tờ bảo đảm chặt chẽ, theo đúng thẩm quyền. Kịp thời lập hồ sơ, đề nghị hội đồng giám định y khoa và các cấp có thẩm quyền giám định thương tật và ra quyết định hưởng chế độ thương binh, chế độ bệnh binh cho các trường hợp đúng quy định, kịp thời; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ người có công và chế độ trợ cấp ưu đãi thương tật cho các đồng chí thương binh đang công tác tại đơn vị; hoàn thiện hồ sơ và di chuyển chế độ ưu đãi cho các đồng chí thương binh nghỉ hưu về địa phương bảo đảm kịp thời, đúng thủ tục, nguyên tắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án 515 của Chính phủ. Thực hiện tốt các hình thức, phương pháp rà soát tìm kiếm, cung cấp thông tin liệt sĩ như: Thông qua Hội cựu chiến binh các lực lượng, Ban liên lạc chiến đấu và thông qua giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; qua khai thác thông tin trên mạng và Cổng thông tin điện tử; phối hợp với Sở LĐTB&XH, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh (thành phố) trên địa bàn đơn vị tham gia chiến đấu để tìm kiếm bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Qua triển khai thực hiện, danh sách liệt sĩ của Quân chủng đến nay đã cơ bản được kiện toàn, chuẩn về số lượng; hồ sơ danh sách liệt sĩ được quản lý chặt chẽ bằng dữ liệu phần mềm, máy vi tính; việc tra cứu, cung cấp thông tin cho thân nhân liệt sĩ bảo đảm chính xác và hiệu quả.

Đặc biệt, việc thực hiện chế độ chính sách đối với hậu phương Quân đội được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, chặt chẽ; nhất là chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội đã nghỉ chế độ; giới thiệu và cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định của cán bộ nghỉ hưu về cơ quan quân sự địa phương, làm cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với gia đình quân nhân tại ngũ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ, hỗ trợ học nghề cho các trường hợp hết nghĩa vụ quân sự xuất ngũ. Thực hiện tốt các quy định về bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, làm thủ tục đăng ký và kịp thời cấp thẻ BHYT cho quân nhân và CNVCQP đúng, đủ, kịp thời.

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; hằng năm Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, như: Viếng nghĩa trang, dâng hương, gặp mặt truyền thống; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân các ngày lễ, tết, dịp 27-7, ngày truyền thống của các lực lượng trong Quân chủng bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu xây dựng Nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng. Từ năm 2016 đến nay, Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát, xét duyệt hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 81 nhà tình nghĩa, 54 nhà đồng đội, 7 nhà mái ấm công đoàn, 5 nhà nghĩa tình hội viên, 4 ngôi nhà 100 đồng tặng các đối tượng chính sách và quân nhân đang công tác có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 144 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách; xây dựng mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân chủng, tu bổ Tượng đài chiến thắng Không quân, danh bia tại các đơn vị và hỗ trợ địa phương trên địa bàn đóng quân tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ gần 7 tỷ đồng; hàng năm thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.  Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực trong thực hiện chính sách nhà ở. Từ năm 2016 đến nay, toàn Quân chủng đã giải quyết được hàng trăm nhà ở công vụ và tạo điều kiện cho sĩ quan, QNCN, CNVQP đủ tiêu chuẩn tham gia dự án nhà chung cư, qua đó giải quyết được một phần nhu cầu và tạo điều kiện cho các đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác…

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho Quân chủng ngày càng cao, ngành Chính sách Quân chủng xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, ra sức xây dựng ngành vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác chính sách đối với quân nhân, hậu phương Quân đội; đa dạng hóa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng Quân chủng, Quân đội và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website