6 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 10 , 2016

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Trung đoàn 250

Ngày 25-10, Đoàn kiểm tra Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra Trung đoàn 250 (Sư đoàn 361) về tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị từ đầu năm đến nay.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Trung đoàn 250

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Trung đoàn 250
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra khu vực huấn luyện Trắc thủ Ra đa
và nói chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 151. 
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Trung đoàn 250
Đoàn công tác kiểm tra công tác đăng ký sổ sách mẫu biểu tại Tiểu đoàn 151.

Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 250 đã quán triệt triển khai chặt chẽ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên, cụ thể hóa vào cấp mình và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; tham gia hội thi, hội thao các ngành, các cấp đều đạt giỏi, giành giải cao. Trung đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đảm bảo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, củng cố cảnh quan, xây dựng môi trường văn hóa, giữ vững đơn vị ổn định về chính trị, tư tưởng; đồng thời duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình trong tiến hành công tác cán bộ, giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội, làm tốt công tác dân vận, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân hoạt động có nền nếp, tích cực, hiệu quả thiết thực. 

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Trung đoàn 250
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những nỗ lực của Trung đoàn 250, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn cần tập trung quán triệt, giáo dục cho bộ đội có nhận thức đúng về ý thức, trách nhiệm, bản chất Bộ đội Cụ Hồ... nhận thức rõ về đối tác, đối tượng của Cách mạng Việt Nam, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì các cấp, nói đi đôi với làm và thực hiện đúng chức trách được giao, cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ; duy trì tốt nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quan tâm đến chính sách hậu phương, gia đình cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tạo tinh thần thoải mái cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website