7 giờ:35 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 9 , 2022

Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác tài chính trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; kiên quyết khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác tài chính; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý tài chính, sử dụng ngân sách; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác tài chính trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Phòng Tài chính Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuyên môn tại Ban Tài chính, Cục Chính trị.
                                                                                                                              Ảnh: ÁNH TUYẾT

Để thực hiện hiệu quả việc phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc lập dự toán ngân sách hằng năm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc; chú trọng bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; bảo đảm cho công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cấp và xây dựng mới doanh trại, kho tàng, trạm, xưởng; xây dựng thao trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; mua sắm vật tư, trang thiết bị, nâng cấp các trang thiết bị, vũ khí, khí tài. Đối với các doanh nghiệp, Quân chủng khuyến khích khai thác tiềm năng dôi dư để sản xuất, kinh doanh và thực hiện đầu tư thiết bị công nghệ lưỡng dụng, vừa phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh; khai thác có hiệu quả dây chuyền công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng nguồn thu, tạo việc làm cho người lao động.

Trong xây dựng dự toán ngân sách, Quân chủng PK-KQ chú trọng bố trí cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới. Hằng năm, các ngành nghiệp vụ của Quân chủng đã tăng cường phân cấp kinh phí để các đơn vị tự mua sắm vật tư, trang bị, giảm bớt được chi phí bảo quản tập trung và vận chuyển; kinh phí nghiệp vụ phân cấp cho đơn vị hằng năm đạt trên 85%, đáp ứng được yêu cầu công khai, công bằng, hợp lý, phân cấp theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành và theo tổ chức biên chế, quân số trang bị, nhiệm vụ trên giao hằng năm cho từng đơn vị.

Bên cạnh các nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, Quân chủng PK-KQ đã đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi tập trung, cải thiện đời sống bộ đội, khai thác năng lực dôi dư, cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để tạo nguồn thu, bảo đảm cho các hoạt động của đơn vị và nâng cao đời sống bộ đội. Từ năm 2013 đến nay, nguồn thu từ các hoạt động tăng gia chăn nuôi làm kinh tế và sử dụng đất liên doanh, liên kết đạt 3 tỷ đồng. Các đơn vị đã đầu tư mua sắm trang bị, vật chất phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện; đồng thời xây dựng, cải tạo cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường học tập, công tác tốt, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Mặt khác, công tác quản lý, chấp hành dự toán ngân sách được tổ chức linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ. Đối với các danh mục vật tư trang thiết bị phải nhập ngoại, Quân chủng tổ chức khảo sát, chào hàng cạnh tranh, lựa chọn công ty xuất nhập khẩu có uy tín để ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu. Các đơn vị chủ động, tích cực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn trong quản lý, khai thác tính năng kỹ - chiến thuật TBKT hiện có để đáp ứng nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và diễn tập theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân chủng.

Công tác kiểm tra, giám sát tài chính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Qua các cuộc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, đều đánh giá công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước, Bộ Quốc phòng của Quân chủng chặt chẽ, chi tiêu hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về quản lý tài chính.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng, cán bộ, nhân viên ngành Tài chính đã tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, toàn ngành có 97,19% trình độ đại học, trung cấp tài chính; 100% cán bộ chủ trì cơ quan tài chính các cấp trong Quân chủng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành. Hằng năm, Phòng Tài chính Quân chủng đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên tài chính các cấp. Cùng với đó, các đơn vị đã đẩy mạnh Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác. 100% các đơn vị trong Quân chủng đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.

Thời gian tới, Quân chủng PK-KQ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo công tác tài chính. Toàn Quân chủng tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ công tác tài chính phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; chủ động khai thác các nguồn kinh phí để nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động huy động, quản lý, khai thác sử dụng các nguồn lực tài chính bảo đảm hiệu quả; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vùng trời, biển đảo; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện nghiêm túc chế độ dân chủ, công khai tài chính ở các cấp; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan tài chính và đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

THÁI DOÃN HẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website