16 giờ:42 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 9 , 2022

Sư đoàn 365 sinh hoạt chuyên đề về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Ngày 13-9, Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), phòng ngừa các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Sư đoàn. Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sư đoàn 365 sinh hoạt chuyên đề về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sư đoàn 365 sinh hoạt chuyên đề về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Quang cảnh Hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XDCQ, QLKL, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tình hình chấp hành kỷ luật, thực hiện chính quy, xây dựng đơn vị an toàn đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ toàn diện, rõ nét; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật, nền nếp, chế độ, quy định của đơn vị không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tác động trực tiếp đến kết quả công tác XDCQ, QLKL; nhất là, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, mạng xã hội, sự chống phá mạnh mẽ của các thế lực thù địch, phản động đã và đang tác động tiêu cực tới tâm tư, tình cảm, hành động của bộ đội.

Thời gian tới, bên cạnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) "Về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong Quân chủng PK-KQ", Sư đoàn 365 xác định tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị về công tác XDCQ, QLKL; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật; thực hiện cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ gương mẫu trước chiến sĩ; kiên quyết xử lý nghiêm, chính xác, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: CÔNG HUY, HỒNG NHẬT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website