14 giờ:28 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Trung đoàn 257 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 4-5, Đảng bộ Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng. Dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu cơ quan Cục Chính trị , Sư đoàn 361 và 105 đại biểu trong Đảng bộ Trung đoàn.

Đảng bộ Trung đoàn 257 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đảng bộ Trung đoàn 257 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Chính ủy Quân chủng trao đổi với các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 361 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: SSCĐ, QLVT, diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao, cơ động khí tài cho thực hiện các nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp của Trung đoàn được nâng lên vững chắc; nền nếp XDCQ, QLKL có nhiều chuyển biến; bảo đảm công tác kỹ thuật, công tác hậu cần, tài chính có tiến bộ, đời sống bộ đội từng bước cải thiện. Hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp; Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn ổn định về chính trị, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung đoàn xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, kết luận của cấp trên, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tạo bước chuyển biến đồng đều, vững chắc về XDCQ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nội bộ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đảng bộ Trung đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện “3 khâu đột phá” là: Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 361 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đảng bộ Trung đoàn 257 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu Đảng bộ Trung đoàn 257 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, nhất trí cao với quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên đề cao cảnh giác, nhận thức rõ về đối tượng, đối tác và các âm mưu của các thế lực thù địch, có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Cùng với đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới, cải tiến và hiện có; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên môn với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, tâm lý, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành, trình độ ngoại ngữ và xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, quán triệt và triển khai hiệu quả, nghiêm túc Chỉ thị 103 và Thông tư 16 của Bộ Quốc phòng, tăng cường công tác giáo dục làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức của bộ đội về chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần và tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Trung đoàn 257 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tham quan các sản phẩm tăng gia trưng bày tại đại hội.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng, nhấn mạnh: Sau Đại hội, Đảng bộ cần tập trung quán triệt nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; đồng thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu để nhanh chóng triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Với bề dày thành tích đã đạt được và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, tin tưởng rằng Đảng bộ Trung đoàn 257 sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website